Tác giả: Ki_phatmoi

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 3 câu hỏi

9 votes
0 answers
194 views
Subject có nghĩa là gì

Subject to là gì ? Giải nghĩa cụm từ “subject to” và “subject” Thiệp Nhân Ái » Giải Đáp Câu Hỏi » Subject to là gì ? Giải nghĩa cụm từ ...

6 votes
0 answers
204 views
Siro ho Bảo Thanh trẻ em giá Bảo nhiêu

Bổ Phế Bảo Thanh Trẻ Em _ Giới thiệu tổng quan về sp và các đặc điểm nổi bật Từ nền tảng công thức Thuốc ho bổ phế Bảo Thanh truyền ...

Ki_phatmoi
đăng 1 tháng trước
9 votes
6873 answers
35 views
Hình thành loài mới bằng cách li địa lí là phương thức thường gặp ở

1. Quá trình hình thành loài mới là gì? Quá trình hình thành loài mới là một quá trình lịch sử, cải biến thành phần kiểu gen của quần thể ...

Ki_phatmoi
đăng 4 tháng trước