Tác giả: Miss_duongmoi

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 3 câu hỏi

6 votes
0 answers
204 views
Các loại cây công nghiệp quan trọng nhất ở Tây Nguyên la

Theo thống kê, các tỉnh Tây Nguyên có trên 1,12 triệu ha cây công nghiệp dài ngày, chiếm trên 53% tổng diện tích gieo trồng các loại cây trong ...

Miss_duongmoi
đăng 1 tháng trước
0 votes
0 answers
190 views
Đề bài - trả lời luyện tập 2 trang 32 sgk toán 6 kết nối tri thức với cuộc sống

b) (left( { - 0,827} right).left( { - 1,1} right) = 0,827.1,1)( = 0,9097) Đề bài Tính a) (2,72.left( { - 3,25} ...

2 votes
0 answers
111 views
Phát biểu quy tắc hóa trị viết biểu thức của quy tắc hóa trị

Nêu quy tắc hóa trị? Lấy ví dụ minh họa Câu hỏi : Nêu quy tắc hóa trị? Lấy ví dụ minh họa. Trả lời: Quảng ...

Miss_duongmoi
đăng 4 tháng trước