Tác giả: dang_nam3

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 4 câu hỏi

4 votes
0 answers
204 views
the game of life là gì - Nghĩa của từ the game of life

the game of life có nghĩa làMột trò chơi nếu bạn nói từ của tôi như một danh từ sở hữu, bạn phải xuống và thực hiện 10 chống đẩy. Để ...

6 votes
0 answers
109 views
Từ năm 1940 phong trào dân tộc ở Đông Nam á có điểm chung là

Ngày 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 1. Bối cảnh lịch sử và diễn ...

dang_nam3
đăng 2 tháng trước
8 votes
0 answers
178 views
Dell laptop lifespan

Hello all. I have a DELL Inspiron 15 7567 (GTX 1050 Ti and core i5) that I bought in July 2018. It is going to be almost two years old this summer. Recently, I installed Ubuntu on ...

dang_nam3
đăng 5 tháng trước
5 votes
0 answers
147 views
Trọng tâm của công cuộc cải cách mở cửa từ năm 1978 ở Trung Quốc là

Thành tựu kinh tế Trung Quốc sau 40 năm cải cách và mở cửaĐược đăng: Chủ nhật, 23 Tháng 12 2018 07:34Lượt xem: 1712Nhìn chung, các chuyên gia kinh ...

dang_nam3
đăng 8 tháng trước