Tác giả: mitca3

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 6 câu hỏi

8 votes
0 answers
36 views
Cuộc gặp gỡ giữa Huấn Cao và viên quản ngục

TÌNH HUỐNG TRUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ CỦA NGUYỄN TUÂN. Tình huống truyện Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân (kiểu tình ...

mitca3
đăng 1 tuần trước
8 votes
0 answers
105 views
Chương trình lớp 7 toán

» Tập hợp Q các số hữu tỉ» Hai góc đối đỉnh» Cộng, trừ số hữu tỉ» Hai đường thẳng vuông góc» Nhân, chia số ...

mitca3
đăng 1 tuần trước
3 votes
0 answers
208 views
Tại sao người con lại có tâm trạng như vậy

- Đoạn 1 : Từ đầu đến phát huy tài năng : Tài năng của em gái được phát hiện.- Đoạn 2 : Tiếp đến anh cùng đi nhận ...

mitca3
đăng 1 tháng trước
5 votes
0 answers
191 views
Amin nào là chất rắn ở điều kiện thường

Câu hỏi: Ở điều kiện thường, chất nào sau đây là chất rắn? A. CH3NH2. B. CH3COOH. C. NH2CH2COOH D. CH3COOCH3 Trả lời: Đáp án C. ...

mitca3
đăng 1 tháng trước
2 votes
0 answers
133 views
Theo quy luật cung cầu thì khi giá cả giảm thì

10/01/2022 66 A. có xu hướng tăng, sản xuất có nguy cơ đình đốn. B. có xu hướng giảm, sản xuất có nguy cơ đình đốn. Đáp án chính xác ...

mitca3
đăng 2 tháng trước
7 votes
0 answers
190 views
Xem lịch sử giao dịch Vietcombank trong 1 năm

Với những khách hàng đang sử dụng ngân hàng Vietcombank để giao dịch online, bất kể lúc nào muốn kiểm tra lại lịch sử mình đã giao dịch ví ...

mitca3
đăng 2 tháng trước