blue ovaries là gì - Nghĩa của từ blue ovaries

blue ovaries có nghĩa là

Nữ tương đương với Bóng xanh.

Ví dụ

"Chúng tôi đã đánh lừa xung quanh rất nhiều cuối tuần này nhưng chúng tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì để phát hành. Tôi đã có một trường hợp nghiêm trọng về buồng trứng màu xanh bây giờ."

blue ovaries có nghĩa là

Tương tự khi một chàng trai trải nghiệm bóng xanh, nhưng cho một cô gái.

Ví dụ

"Chúng tôi đã đánh lừa xung quanh rất nhiều cuối tuần này nhưng chúng tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì để phát hành. Tôi đã có một trường hợp nghiêm trọng về buồng trứng màu xanh bây giờ."