Chi phí chung khi dự toán gói thầu thiétw bị năm 2024

- Tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP quy định: “...cơ quan kiểm soát, thanh toán căn cứ hồ sơ đề nghị thanh toán của chủ đầu tư, các điều khoản thanh toán được quy định trong hợp đồng, dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, văn bản giao việc hoặc hợp đồng nội bộ (đối với trường hợp tự thực hiện dự án), số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán, các điều kiện thanh toán và giá trị từng lần thanh toán để thanh toán vốn cho nhiệm vụ, dự án.”

- Tại tiết c, khoản 1 Điều 9 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công quy định về hồ sơ kiểm soát, thanh toán vốn của dự án quy định hồ sơ chủ đầu tư gửi đến Kho bạc Nhà nước làm thủ tục kiểm soát chi đối với thực hiện dự án gồm có:

“- Kế hoạch đầu tư công hàng năm được cấp có thẩm quyền giao;

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (hoặc Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật) của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có);

- Quyết định hoặc văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Đấu thầu. Văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép tự thực hiện đối với trường hợp tự thực hiện và chưa có trong quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền;

- Hợp đồng, bảo đảm thực hiện hợp đồng (đối với trường hợp hợp đồng quy định hiệu lực của hợp đồng bắt đầu từ khi nhà thầu nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng), phụ lục bổ sung hợp đồng trong trường hợp thay đổi các nội dung của hợp đồng (nếu có), thỏa thuận liên doanh, liên danh (trường hợp hợp đồng liên doanh, liên danh mà các thỏa thuận liên doanh, liên danh không quy định trong hợp đồng);

- Văn bản giao việc hoặc hợp đồng giao khoán nội bộ đối với trường hợp tự thực hiện;

- Văn bản phê duyệt dự toán của cấp có thẩm quyền đối với từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng (trừ dự án chỉ phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật);…”

Tại tiết b khoản 1 Điều 53 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP quy định về Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu thực hiện dự án sử dụng vốn đầu tư công quy định: “Chịu trách nhiệm về tính chính xác của khối lượng thực hiện, đơn giá, giá trị đề nghị thanh toán, số liệu, tài liệu cung cấp cho cơ quan kiểm soát, thanh toán và các cơ quan quản lý nhà nước về quản lý, thanh toán vốn đầu tư công.”

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên, để KBNN làm căn cứ kiểm soát thanh toán vốn đầu tư công đề nghị độc giả nghiên cứu phối hợp với chủ đầu tư thực hiện.

Khi xác định Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng trong tổng hợp dự toán xây dựng công trình, Chi phí thẩm tra thiết kế và Chi phí thẩm tra dự toán được điều chỉnh K=1,2 vậy trường hợp nào thì được điều chỉnh.

Trường hợp 1: Chi phí thẩm tra thiết kế và Chi phí thẩm tra dự toán được điều chỉnh K=1,2 khi Dự án có thiết kế 1 bước (lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật)

- Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 tại Phần II, Chương II, Mục "4. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thẩm định, thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật" quy định:

4.3. Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xác định trên cơ sở định mức chi phí thẩm tra thiết kế và định mức chi phí thẩm tra dự toán ban hành tại Thông tư này nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong báo cáo kinh tế - kỹ thuật và điều chỉnh với hệ số k = 1,2.

\=> Như vậy trong trường hợp Thiết kế 1 bước, tức lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (gồm thẩm tra thiết kế và thẩm tra dự toán) được xác định trên cơ sở định mức và và điều chỉnh với hệ số k = 1,2.

Trường hợp 2: Chi phí thẩm tra dự toán được điều chỉnh K=1,2

- Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 tại Phần II, Chương II, Mục "6. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thẩm tra dự toán xây dựng" quy định:

6.3. Trường hợp chi phí thiết bị ≥ 25% tổng giá trị chi phí xây dựng và chi phí thiết bị trong dự toán xây dựng công trình thì chi phí thẩm tra dự toán xây dựng công trình xác định theo bảng 2.17 ban hành kèm theo Thông tư này và điều chỉnh với hệ số k = 1,2.

\=> Như vậy Trường hợp chi phí thiết bị ≥ 25% tổng giá trị chi phí xây dựng và chi phí thiết bị trong dự toán xây dựng công trình thì chi phí thẩm tra dự toán xây dựng công trình được điều chỉnh K=1,2

STT Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú 1 Ngị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 09/02/2021 Chi tiết 2 Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 15/10/2021 Chi tiết 3 Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Ban hành định mức xây dựng 15/10/2021 Chi tiết 4 Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình 15/10/2021 Chi tiết

Thông tin thêm:

1. Sở Xây dựng các tỉnh thành đang sử dụng DỰ TOÁN BNSC trong việc hàng ngày để "THẨM ĐỊNH ĐỊNH MỨC & ĐƠN GIÁ". Với tính năng này, phần mềm Dự toán BNSC hoàn toàn kiểm tra và phát hiện có hay không việc áp dụng sai Định mức hoặc sai Đơn giá so với quy định (nếu phát hiện sai, phần mềm sẽ báo cáo sự chênh lệch về khối lượng hao phí của xi măng, sắt thép,... so với Định mức của Nhà nước hoặc sai lệch về Đơn giá so với quy định của địa phương;...) giúp rút ngắn được thời gian thẩm tra, thẩm định hồ sơ, nâng cao chất lượng, chính xác và nhanh chóng (xem thêm tại đây).

2. DỰ TOÁN BNSC là công cụ tính toán, xác định các Bộ đơn giá XDCT và DVCI; Đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị xây dựng để SXD trình UBND công bố tại một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam (như: TP.Hồ Chí Minh; Đắk Lắk; Ninh Thuận; Bình Thuận; Tây Ninh; Đồng Nai; Kon Tum; ...). Những Bộ Đơn giá này do Sở Xây dựng chỉ định Công ty Bắc Nam (BNSC) là đơn vị tư vấn thực hiện. Khách hàng sử dụng phần mềm DỰ TOÁN BNSC sẽ được cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất ngay sau khi các Bộ Đơn giá trên chính thức được công bố.

3. DỰ TOÁN BNSC luôn cập nhật đầy đủ và kịp thời các Bộ đơn giá XDCT; DVCI và Đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị xây dựng trên toàn Quốc (Xem tại đây). Các Nghị định và Thông tư liên quan đến quản lý chi phí ĐTXDCT. Đây là phần mềm đang được áp dụng rộng rãi, phổ biến và có hiệu quả tại Cục Công tác phía Nam (Bộ Xây dựng) và hầu hết các tỉnh, thành khu vực phía Nam (tại đây)

Chi phí chung khi dự toán gói thầu thiétw bị năm 2024
Mọi vướng mắc, góp ý Qúy vị trao đổi ngay Tel/Zalo: 0981.75.75.27 / 0948.75.75.27 Khắc Tiệp Bắc Nam để được hỗ trợ kịp thời và cung cấp mọi thông tin về DỰ TOÁN BNSC, nhận mức giá ưu đãi nhất khi Bạn có nhu cầu sử dụng phần mềm.

Chi phí chung khi dự toán gói thầu thiétw bị năm 2024

DỰ TOÁN BNSC

  • Lập Dự toán; Giá dự thầu; Thanh Quyết toán; Đấu thầu qua mạng; Tự động Thẩm định file dự toán từ phần mềm khác;…
  • Tạo Định mức & Đơn giá riêng;
  • Tính Giá ca máy theo từng thời điểm;
  • Vận hành trên nền Excel và tương thích Windows 10; Phông chữ Unicode;
  • Dữ liệu phần mềm: Định mức và Đơn giá của các Tỉnh/thành là file Excel;
  • Tự động cập nhật, nâng cấp qua mạng;.. Và rất nhiều tiện ích và tính năng vượt trội, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để cùng trải nghiệm và phục vụ công việc của Bạn.