i like your sister là gì - Nghĩa của từ i like your sister

i like your sister có nghĩa là

Được sử dụng trong lời nói khi nói chuyện với một số cô gái xấu xí, nhưng em gái của họ là Hawt.Chỉ sử dụng điều này khi cô gái xấu xí đang tiến bộ lên bạn.

Thí dụ

Tôi thích em gái của bạn, nhưng bạn là một con chó cái xấu xí.