i took the top off the maybach là gì - Nghĩa của từ i took the top off the maybach

i took the top off the maybach có nghĩa là

Có nghĩa là anh chàng của tôi đã thực hiện Cắt bao quy đầu

Thí dụ

Người 1: Này người đàn ông Tôi đã rời khỏi Maybach
Người 2: Xin chúc mừng bây giờ bạn đã giành được đối phó với điều đó Cheese Dick