Những hóa đơn trên 20 triệu thanh toán tiền mặt năm 2024

– Các khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) thì khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu doanh nghiệp thanh toán bằng tiền mặt thì sẽ không đáp ứng điều kiện ghi nhận chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN;

– Đến thời điểm ghi nhận chi phí, mà doanh nghiệp chưa thanh toán hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế;

– Nếu doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, thì phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả khi cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính thuế có phát sinh khoản chi phí này).

Những hóa đơn trên 20 triệu thanh toán tiền mặt năm 2024

(Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC)

– Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ có giá trị trên 20 triệu đồng trở lên mà doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì sẽ không đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào (trừ trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng (giá đã bao gồm thuế GTGT), cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài).

– Hóa đơn trên 20 triệu nếu doanh nghiệp do không để ý hoặc hoặc có hiểu biết văn bản pháp luật đã thanh toán bằng tiền mặt thì xử lý như thế nào?

– Những hệ lụy nếu doanh nghiệp lỡ thanh toán bằng tiền mặt cho những hóa đơn trên 20 triệu?

1. Hóa đơn trên 20tr bằng tiền mặt có được khấu trừ thuế GTGT không?

Theo khoản 10 điều 1 thông tư 26/2015/TT-BTC, điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào là:

– Có hóa đơn GTGT hợp pháp hoặc chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài.

– Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với HHDV từ 20 triệu đồng trở lên (trừ nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài)

Như vậy:

Nếu hóa đơn đầu vào trên 20tr, bắt buộc phải thanh toán không dùng tiền mặt (thường là chuyển khoản) thì mới được khấu trừ thuế GTGT.

Nếu hóa đơn đầu vào là hóa đơn trực tiếp sẽ không được khấu trừ thuế GTGT dù thanh toán theo hình thức nào.

2. Hóa đơn đầu vào trên 20 triệu đồng không chuyển khoản có bị ảnh hưởng gì không?

Các hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh sẽ căn cứ vào hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ bằng văn bản; hóa đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để thực hiện việc kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Nếu bên mua thực hiện thanh toán bằng tiền mặt đối với hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì sẽ xảy ra 03 trường hợp:

+ Bên mua thanh toán bằng tiền mặt cho bên bán và bên bán xuất hóa đơn giá trị gia tăng từ 20 triệu đồng trở lên cho người mua. Đối với hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì sẽ không được khấu trừ và bên bán sẽ bị phạt.

+ Bên mua dùng tài khoản của cá nhân chuyển khoản vào tài khoản công ty của bên bán. Bên bán xuất lại hóa đơn giá trị gia tăng cho bên mua thì trường hợp này bên bán đã xuất hóa đơn giá trị gia tăng hợp lệ. Nhưng bên mua sử dụng hóa đơn này thì không được khấu trừ và bị loại chi phí.

+ Bên mua thanh toán giá trị ghi trên hóa đơn một nửa tiền mặt thì bên mua sẽ được khấu trừ thuế giá trị gia tăng trên số tiền chuyển khoản và được tính vào chi phí tương ứng với số tiền chuyển khoản. Như vậy, chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp và phần không chuyển khoản tiền không được khấu trừ bao gồm cả tiền hàng và tiền thuế giá trị gia tăng.

Có một số trường hợp hóa đơn trên 20 triệu đồng không chuyển khoản nhưng vẫn được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp:

(1) Khoản chi cho việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cho hoạt động phòng, chống HIV/ AIDS tại nơi làm việc: chi phí đào tạo cán bộ phòng chống HIV/ AIDS của doanh nghiệp, chi phí tổ chức truyền thông phòng chống HIV/ AIDS cho người lao động của doanh nghiệp, phí thực hiện tư vấn khám và xét nghiệm HIV/ AIDS, chi phí hỗ trợ người nhiễm HIV là người lao động của doanh nghiệp.

(2) Khoản chi cho việc hỗ trợ phục vụ cho hoạt động của tổ chức Đảng, tổ chức chính trị – xã hội trong doanh nghiệp.

(3) Khoản chi cho việc thu mua hàng hóa, dịch vụ được lập Bảng kê như mua sản phẩm nông nghiệp, thủy sản sản,…của người dân bán ra.

Cho tôi hỏi: Hóa đơn trên 20 triệu thanh toán tiền mặt có được khấu trừ thuế GTGT không?- Câu hỏi của anh Phong (Tp.HCM).

Cơ sở kinh doanh nào được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT?

Tại Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC có quy định về phương pháp khấu trừ thuế được áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ bao gồm:

- Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp;

- Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp;

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thay.

Những hóa đơn trên 20 triệu thanh toán tiền mặt năm 2024

Hóa đơn trên 20 triệu thanh toán tiền mặt có được khấu trừ thuế GTGT không? (Hình từ Internet)

Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được hoàn thuế trong trường hợp nào?

Tại khoản 3 Điều 13 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013 và khoản 3 Điều 1 Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016 có quy định

Các trường hợp hoàn thuế

...

2. Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý, trừ trường hợp hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan. Thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với người nộp thuế sản xuất hàng hóa xuất khẩu không vi phạm pháp luật về thuế, hải quan trong thời gian hai năm liên tục; người nộp thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lý thuế.

3. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

...

Như vậy, cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được hoàn thuế trong các trường hợp sau:

- Chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản;

- Chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Hóa đơn trên 20 triệu thanh toán tiền mặt có được khấu trừ thuế GTGT không?

Tại khoản 2 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC có quy định về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

Như vậy, để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì bên mua phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên.

Do đó, khoản chi tiền mua hàng hóa, dịch vụ có giá trị hóa đơn trên 20 triệu thanh toán tiền mặt thì không được khấu trừ thuế GTGT.