Gi���i b��i t���p ph��t tri���n n��ng l���c m��n To��n l���p 1 t���p 2 trang 18