Chủ đề: regurgitator

Có 1 bài viết

regurgitator là gì - Nghĩa của từ regurgitator
regurgitator là gì - Nghĩa của từ regurgitator

regurgitator có nghĩa làĐể Rush hoặc Surge trở lại. Gây ra để đổ lại, đặc biệt là để đúc (một phần thực phẩm tiêu hóa).Ví dụ(Câu chuyện có ...