Top 10 thay thế thông tư 09/2022/tt-bxd 2022

Tổng hợp Thông tư nghị định về xây dựng năm 2022. # I. VĂN BẢN VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC DỰ ÁN XÂY DỰNG. Người lập di chúc có bị hạn chế gì với di sản để lại không?.

Top 1: Top 5 thông tư 09/2022/tt-bxd thay thế 2022 - LuTrader

Tác giả: lutrader.com - Nhận 132 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: 9 thg 4, 2022 — Top 1: Thông tư 09/2022/TT-BTC sửa đổi Quy chế kèm theo Thông tư 153/2014/TT-BTC. Tác giả: thuvienphapluat.vn - Nhận 218 lượt đánh giá. Khớp với ... ...

Top 2: Thông tư 09/2021/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 100/2015/NĐ ...

Tác giả: thuvienphapluat.vn - Nhận 214 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: 16 thg 8, 2021 — Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;. Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;. Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của ... ...

Top 3: Thông tư 09/2022/TT-BTC sửa đổi Quy chế kèm theo Thông tư 153 ...

Tác giả: thuvienphapluat.vn - Nhận 210 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: 14 thg 2, 2022 — Thông tư 09/2022/TT-BTC sửa đổi Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh ... ...

Top 4: Thông tư 09/2021/TT-BXD hướng dẫn thực hiện nội dung của Nghị định ...

Tác giả: vanban.vcci.com.vn - Nhận 326 lượt đánh giá
Tóm tắt: . BỘ XÂY DỰNG ------- . CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- . Số: 09/2021/TT-BXD . Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2021 . THÔNG TƯ. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2015/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở XÃ HỘI VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2021/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2015/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 201
Khớp với kết quả tìm kiếm: Thông tư 09/2021/TT-BXD hướng dẫn thực hiện nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi ... ...

Top 5: Tổng hợp các nghị định thông tư về xây dựng mới nhất năm 2022

Tác giả: dutoaneta.net - Nhận 167 lượt đánh giá
Tóm tắt: Hệ thống cơ sở pháp lý Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 mới nhất. Thời gian từ ngày 1/1/2022 áp dụng lập dự toán và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Bộ xây dựng và Chính phủ Luật Đầu tư công 39/2019/QH13 quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công. 1. Luật Xây dựng năm 2014 (gọi tắt là Luật Xây dựng số 50, đang có hiệu lực, bị sửa đ
Khớp với kết quả tìm kiếm: Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng ( Thay thế Thông tư 10/2019/TT-BXd của Bộ xây dựng, đang có hiệu lực ). ...

Top 6: Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/08/2021 của Bộ Xây dựng

Tác giả: moc.gov.vn - Nhận 123 lượt đánh giá
Tóm tắt: . . . Thông tin văn bản số:. 09/2021/TT-BXD . Số/ Ký hiệu . 09/2021/TT-BXD Ngày ban hành . 16/08/2021 . Ngày hiệu lực . 01/10/2021 . Hình thức văn bản . Thông tư . Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ . Bộ Xây dựng . Nguyễn Văn Sinh . Thứ trưởng . Chuyên ngành . Nhà ở và thị trường BĐS Tệp đính kèm Download file:
Khớp với kết quả tìm kiếm: Thông tin văn bản số: 09/2021/TT-BXD. Số/ Ký hiệu, 09/2021/TT-BXD. Ngày ban hành, 16/08/2021. Ngày hiệu lực, 01/10/2021. Hình thức văn bản, Thông tư. ...

Top 7: Top 9 thông tư 03/2022/tt-bxd 2022 - toidap.com

Tác giả: toidap.com - Nhận 112 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Top 8: Top 5 thông tư 09/2022/tt-bxd thay thế 2022 - LuTrader — Top 8: Top 5 thông tư 09/2022/tt-bxd thay thế 2022 - LuTrader. Tác giả: ... ...

Top 8: Văn bản quản lý dự án xây dựng - QLDA GXD

Tác giả: qlda.gxd.vn - Nhận 101 lượt đánh giá
Tóm tắt: CƠ SỞ DỮ LIỆU SỐ PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN GXD Phát triển và duy trì bởi Công ty CP Giá Xây Dựng (GXD) Địa chỉ: 124 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội Các chuyên gia am hiểu chuyên môn QLDA của GXD liên tục cập nhật giúp bạn đọc thuận tiện tra cứu phục vụ công việc. Có thể bạn cần Ctrl + F5 để có cập nhật mới nhất, bấm Ctrl + F để tìm kiếm nhanh. # I. VĂN BẢN VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC DỰ ÁN XÂY DỰNG # Văn bản Quản lý dự án # Văn bản Quản lý chi phí đầu tư xây dựng Văn bản cần cho các dự án dang dở Thôn
Khớp với kết quả tìm kiếm: 23 thg 3, 2022 — Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Quy định ... Nghị định số 09/2022/NĐ-CP ngày 12/01/2022 của Chính phủ Sửa đổi, ... ...

Top 9: Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học ...

Tác giả: luatvietnam.vn - Nhận 221 lượt đánh giá
Tóm tắt: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ________ Số: 09/2021/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021 THÔNG TƯQuy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên__________Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Giáo dục và Đào t
Khớp với kết quả tìm kiếm: 30 thg 3, 2021 — Dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông là hình thức dạy học trực tuyến thực hiện toàn bộ nội dung bài học ... ...

Top 10: LuatVietnam.Vn - Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật lớn nhất Việt Nam

Tác giả: luatvietnam.vn - Nhận 119 lượt đánh giá
Tóm tắt: Căn cước công dân là loại giấy tờ chứng minh nhân thân quan trọng, được sử dụng trong hầu hết các giao dịch và thủ tục hành chính tại Việt Nam. Vậy bao nhiêu tuổi được làm Căn cước công dân?Người lập di chúc có bị hạn chế gì với di sản để lại không?Đơn xin mở lại mã số thuế bị đóng mới nhất và hướng dẫn hồ sơ chi tiếtBan hành: 16/05/2022 Hiệu lực:Đã biết Ban hành: 16/05/2022 Hiệu lực:Đã biết Ban hành: 16/05/2022 Hiệu lực:Đã biết Ban hành: 13/05/2022 Hiệu lực:Đã biết Ban hành: 13/05/2022 Hi
Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngày 13/5/2022, Bộ Y tế đã có Quyết định số 1172/QĐ-BYT ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, ... Quyết định 05/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, ... ...