Trung bình cộng của 3 số là 650 Tìm tổng của ba số

Trung bình cộng của 3 số là 85. Nếu thêm 1 chữ số 0 vào bên phải số thứ hai thì được số thứ nhất, nếu gấp 4 lần số thứ hai thì được số thứ ba. Tìm 3 số đó.


A.

Ba số đó là: 172; 17 và 69.

B.

Ba số đó là: 170; 17 và 68.

C.

Ba số đó là: 177; 17 và 65.

D.

Ba số đó là: 173; 15 và 64.

Top 1 ✅ Trung bình cộng của ba số là 315 số thứ nhất lớn hơn số thứ hai là 75. Số thứ hai kém số thứ ba là 45 .tìm ba số đó nam 2022 được cập nhật mới nhất lúc 2021-12-21 05:00:16 cùng với các chủ đề liên quan khác

Trung bình cộng c̠ủa̠ ba số Ɩà 315 số thứ nhất lớn hơn số thứ hai Ɩà 75.Số thứ hai kém số thứ ba Ɩà 45 .tìm ba số đó

Hỏi:

Trung bình cộng c̠ủa̠ ba số Ɩà 315 số thứ nhất lớn hơn số thứ hai Ɩà 75.Số thứ hai kém số thứ ba Ɩà 45 .tìm ba số đó

Trung bình cộng c̠ủa̠ ba số Ɩà 315 số thứ nhất lớn hơn số thứ hai Ɩà 75.Số thứ hai kém số thứ ba Ɩà 45 .tìm ba số đó

Đáp:

hongocha:

Đáp án:

              bài giải

Tổng c̠ủa̠ 3 số đó Ɩà:

          315 × 3 = 945

Số thứ 2 Ɩà:

          (945-45-75):3=275

Số thứ 1 Ɩà:

          275+75=350

Số thứ 3 Ɩà:

          (945-350)-275=320

          Đáp số: số1:350

                       số2:275

                       số3:320

Chúc bạn học tốt!

Cho mình câu trả lời hay nhất nha!

~thank~

hongocha:

Đáp án:

              Bài giải

Tổng c̠ủa̠ 3 số đó Ɩà:

          315 × 3 = 945

Số thứ 2 Ɩà:

          (945-45-75):3=275

Số thứ 1 Ɩà:

          275+75=350

Số thứ 3 Ɩà:

          (945-350)-275=320

          Đáp số: số1:350

                       số2:275

                       số3:320

Chúc bạn học tốt!

Cho mình câu trả lời hay nhất nha!

~thank~

hongocha:

Đáp án:

              Bài giải

Tổng c̠ủa̠ 3 số đó Ɩà:

          315 × 3 = 945

Số thứ 2 Ɩà:

          (945-45-75):3=275

Số thứ 1 Ɩà:

          275+75=350

Số thứ 3 Ɩà:

          (945-350)-275=320

          Đáp số: số1:350

                       số2:275

                       số3:320

Chúc bạn học tốt!

Cho mình câu trả lời hay nhất nha!

~thank~

Trung bình cộng c̠ủa̠ ba số Ɩà 315 số thứ nhất lớn hơn số thứ hai Ɩà 75.Số thứ hai kém số thứ ba Ɩà 45 .tìm ba số đó

Xem thêm : ...

Vừa rồi, ò-ó-o.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề Trung bình cộng của ba số là 315 số thứ nhất lớn hơn số thứ hai là 75. Số thứ hai kém số thứ ba là 45 .tìm ba số đó nam 2022 ❤️️, hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết "Trung bình cộng của ba số là 315 số thứ nhất lớn hơn số thứ hai là 75. Số thứ hai kém số thứ ba là 45 .tìm ba số đó nam 2022" mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn về Trung bình cộng của ba số là 315 số thứ nhất lớn hơn số thứ hai là 75. Số thứ hai kém số thứ ba là 45 .tìm ba số đó nam 2022 [ ❤️️❤️️ ] hiện nay. Hãy cùng ò-ó-o.vn phát triển thêm nhiều bài viết hay về Trung bình cộng của ba số là 315 số thứ nhất lớn hơn số thứ hai là 75. Số thứ hai kém số thứ ba là 45 .tìm ba số đó nam 2022 bạn nhé.

Tỉ số của \(9\) và \(25\) là \(\dfrac{{25}}{9}\). Đúng hay sai?

Điền số thích hợp vào ô trống:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Hướng dẫn giải dạng toán Trung bình cộng lớp 4

Bài viết này hướng dẫn các em cáchgiải dạng toán Trung bình cộng lớp 4. Một dạng toán trong chuyên đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 4.

Trước tiên các em cần nắm được lý thuyết dưới đây.

Lý thuyết trung bình cộng lớp 4:

1. Muốn tìm trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

Ví dụ:Tìm trung bình cộng của: 2010; 2012; 2014; 2016.

Giải:

Trung bình cộng của các số trên là: (2010 + 2012 + 2014 + 2016) : 4 = 2013

Đáp số:2013.

2. Muốn tìm tổng của nhiều số khi biết trung bình cộng của chúng, ta lấy số trung bình cộng nhân với số các số hạng.

Ví dụ:Biết trung bình cộng của 3 số là số tròn chục lớn nhất có 3 chữ số. Tìm tổng 3 số đó?

Giải:

Số tròn chục lớn nhất có 3 chữ số là: 990.

Tổng 3 số đó là: 990 x 3 = 2970.

Đáp số:2970.

Một số ví dụ về dạng toán Trung bình cộng lớp 4:

Ví dụ 1:Tìm trung bình cộng của các số sau:

a) 46; 49; 53; 60 c) 51; 53; 52; 50; 57 và 49

b) 71; 73; 75; 77; 79 d) 2004; 2006; 2008 và 2010

Giải:

a) Trung bình cộng của các số là: (46 + 49 + 53 + 60) : 4 = 52.

b) Trung bình cộng của các số là: (71 + 73 + 75 + 77 + 79) : 5 = 75.

c) Trung bình cộng của các số là: (51 + 53+ 52 + 50 + 57 + 49) : 6 = 52.

d) Trung bình cộng của các số là: (2004 + 2006 + 2008 + 2010) : 4 = 2007.

Ví dụ 2:Đội I sửa được 45m đường, đội II sửa được 49m đường. Đội III sửa được số mét đường bằng trung bình cộng số mét đường của đội I và đội II đã sửa. Hỏi cả ba đội sửa được bao nhiêu mét đường?

Giải:

Số mét đường đội III sửa được là: (45 + 49) : 2 = 47 (m).

Cả ba đội sửa được số mét đường là: 45 + 47 + 49 = 141 (m).

Đáp số:141 m đường.

Ví dụ 3:Trung bình cộng của hai số là số lớn nhất có ba chữ số, một số là số lớn nhất có hai chữ số. Tìm số còn lại?

Giải:

Số lớn nhất có ba chữ số là : 999. Vậy trung bình cộng của hai số là 999. Số lớn nhất có hai chữ số là 99.

Tổng của hai số đó là: 999 x 2 = 1998.

Số còn lại là: 1998 – 99 = 1899.

Đáp số:1899.

Ví dụ 4:Cho hai số biết số bé là 7856, số này kém trung bình cộng của hai số là 344 đơn vị. Tìm số lớn.

Giải:

Trung bình cộng của hai số là: 7856 + 344 = 8200.

Tổng của hai số là: 8200 x 2 = 16400.

Số lớn là: 16400 – 7856 = 8544.

Đáp số:8544.

Ví dụ 5:Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 39. Trung bình cộng của số thứ hai và số thứ ba là 30. Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ ba là 36. Tìm ba số đó?

Giải:

Tổng số thứ nhất và số thứ hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số thứ hai và số thứ ba là: 30 x 2 = 60.

Tổng số thứ nhất và số thứ ba là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của ba số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của ba số là: 210 : 2 = 105.

Số thứ nhất là: 105 – 60 = 45.

Số thứ hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ ba là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 và 27.

Tin tức - Tags: trung bình cộng
  • Hướng dẫn giải bài toán liên quan đến điều kiện chia hết

  • 268 bài toán bồi dưỡng học sinh giỏi và năng khiếu Toán THCS

  • Phép quy nạp và phương pháp quy nạp toán học ở trường phổ thông

  • Hướng dẫn giải một số bài toán tìm số hạng thứ n của dãy số theo quy luật – Toán lớp 4

  • Cách giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số – Toán lớp 5

  • Tổng hợp sách tham khảo hay môn Toán THPT lớp 10, 11, 12

  • Kỹ thuật sử dụng Casio – Vinacal hỗ trợ giải đề thi Toán THPT quốc gia