Hoàng anh gia lai vs flc thanh hóa năm 2024

Finished 94'

Hoàng anh gia lai vs flc thanh hóa năm 2024
1

1

Hoàng anh gia lai vs flc thanh hóa năm 2024

30 maggio 2024 10:00

  • Hoang Anh Gia Lai 0%
  • FLC Thanh Hoa 0%

Corner Kicks

1

Hoàng anh gia lai vs flc thanh hóa năm 2024

Hoàng anh gia lai vs flc thanh hóa năm 2024
5

Yellow Cards

3

Hoàng anh gia lai vs flc thanh hóa năm 2024

Hoàng anh gia lai vs flc thanh hóa năm 2024
1

Red cards

0

Hoàng anh gia lai vs flc thanh hóa năm 2024

Hoàng anh gia lai vs flc thanh hóa năm 2024
0

First squad

Substitutes

Hoàng anh gia lai vs flc thanh hóa năm 2024
Hoang Anh Gia Lai

N Player G A P S SO BS SO O Fo Fc YC RC 4 3 Trần 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Hữu 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 Châu 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 Đinh 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 Trần 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 Nguyễn 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 17 Huỳnh 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Lê 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 19 Nguyễn 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 Nguyễn 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Nguyễn 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 Đình 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 Nguyễn 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 Âu 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 33 Filho 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 36 Bùi 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 Võ 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 62 Phan 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 A 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 86 Dụng 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hoàng anh gia lai vs flc thanh hóa năm 2024
FLC Thanh Hoa