Bài kiểm tra toán lớp 4 về nghìn trăm triệu năm 2024

Luyện tập kỹ năng toán với giải bài tập trang 17, 18 SGK Toán 4 Bài 1, 2, 3, 4, 5. Lời giải chi tiết và hướng dẫn làm toán sẽ giúp học sinh hiểu bài một cách rõ ràng. Đồng thời, còn nâng cao kỹ năng giải toán lớp 4 hiệu quả.

\=> Xem thêm giải toán lớp 4 tại: Giải Toán lớp 4

Hướng dẫn giải bài tập trang 17,18 Toán 4 với phương pháp chi tiết

1. Bài 1 trang 17, 18 SGK Toán 4

Đề bài: Đọc số và nêu giá trị của chữ số 3 và chữ số 5 trong mỗi số sau:

 1. 35 627 449; c) 82 175 263;
 2. 123 456 789; d) 850 003 200.

Phương pháp giải: Xem lại hướng dẫn Đọc số và xác định giá trị chữ số ở Giải bài 2 trang 11, 12 SGK Toán 4.

Đáp án:

 1. Số 35 627 449 đọc là: Ba mươi lăm triệu sáu trăm hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi chín. Chữ số 3 thuộc hàng chục triệu, giá trị là 30 000 000. Chữ số 5 thuộc hàng triệu, giá trị là 5 000 000.
 2. Số 123 456 789 đọc là: Một trăm hai mươi ba triệu bốn trăm năm mươi sáu nghìn bảy trăm tám mươi chín. Chữ số 3 thuộc hàng triệu, giá trị là 3 000 000. Chữ số 5 thuộc hàng chục nghìn, giá trị là 50 000.
 3. Số 82 175 263 đọc là: Tám mươi hai triệu một trăm bảy mươi lăm nghìn hai trăm sáu mươi ba. Chữ số 3 thuộc hàng đơn vị, giá trị là 3 đơn vị. Chữ số 5 thuộc hàng nghìn, giá trị là 5000.
 4. Số 850 003 200 đọc là: Tám trăm năm mươi triệu không trăm linh ba nghìn hai trăm. Chữ số 3 thuộc hàng nghìn, giá trị là 3000. Chữ số 5 thuộc hàng chục triệu, giá trị là 50 000 000.

2. Bài 2 trang 17, 18 SGK Toán 4

Đề bài: Viết số, biết số đó gồm:

 1. 5 triệu, 7 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 3 trăm, 4 chục và 2 đơn vị;
 2. 5 triệu, 7 trăm nghìn, 6 nghìn, 3 trăm, 4 chục và 2 đơn vị;
 3. 5 chục triệu, 7 chục nghìn, 6 nghìn, 3 trăm, 4 chục và 2 đơn vị;
 4. 5 chục triệu, 7 triệu, 6 trăm nghìn, 3 chục nghìn, 4 nghìn và 2 đơn vị.

Phương pháp giải: Cách viết số theo thứ tự từ lớn đến bé: - Xác định giá trị các hàng - Viết lại thành số đầy đủ.

Đáp án:

 1. 5 760 342 b) 5 706 342
 2. 50 076 342 d) 57 634 002

3. Bài 3 trang 17, 18 SGK Toán 4

Đề bài:

Bài kiểm tra toán lớp 4 về nghìn trăm triệu năm 2024

 1. Trong các nước đó:\ - Nước nào có dân số nhiều nhất? - Nước nào có dân số ít nhất?
 2. Liệt kê tên các nước theo thứ tự dân số từ ít đến nhiều.

Phương pháp giải: - Xem xét bảng số liệu và áp dụng quy tắc so sánh số đã học. \>>> Xem lại hướng dẫn chi tiết về quy tắc so sánh số ở Bài 1 trang 13 SGK Toán 4.

Bài kiểm tra toán lớp 4 về nghìn trăm triệu năm 2024

4. Bài 4 trang 17, 18 SGK Toán 4

Bài kiểm tra toán lớp 4 về nghìn trăm triệu năm 2024

Phương pháp giải Đọc kỹ hướng dẫn mẫu, từ đó nhận biết 'nghìn triệu' là tên khác của 'tỉ' => Đọc, viết theo mẫu.

Bài kiểm tra toán lớp 4 về nghìn trăm triệu năm 2024

5. Bài 5 trang 17, 18 SGK Toán 4

Bài kiểm tra toán lớp 4 về nghìn trăm triệu năm 2024

Phương pháp giải: Quan sát biểu đồ, chú ý đến số dân kèm theo tên tỉnh/thành phố. Để đọc số liệu này, học sinh cần tuân thủ quy tắc đọc số: - Phân loại số theo các lớp - Đọc theo quy tắc có ba chữ số, kèm theo tên lớp (lớp đơn vị không cần đọc).

Đáp án: Hà Giang: 648,100 người Hà Nội: 3,700,000 người Quảng Bình: 818,300 người Gia Lai: 1,750,200 người Ninh Thuận: 546,100 người TP Hồ Chí Minh: 5,554,800 người Cà Mau: 1,181,200 người

Hướng dẫn giải bài tập trang 17,18 Toán 4 ngắn gọn

Bài kiểm tra toán lớp 4 về nghìn trăm triệu năm 2024
Bài kiểm tra toán lớp 4 về nghìn trăm triệu năm 2024
Bài kiểm tra toán lớp 4 về nghìn trăm triệu năm 2024
Bài kiểm tra toán lớp 4 về nghìn trăm triệu năm 2024
Bài kiểm tra toán lớp 4 về nghìn trăm triệu năm 2024

Tiếp tục phần giải Toán 4 Bài 1, 2, 3, 4 trang 16 SGK - Luyện tập, Triệu và lớp triệu, với bài Giải Toán 4 trang 17, 18 SGK - Luyện tập, Triệu và lớp triệu (tiếp theo). Các bạn học sinh hãy ôn luyện và củng cố kiến thức về triệu và lớp triệu để giải hiệu quả. Hệ thống hướng dẫn giải bài câu 1 đến 4 trang 17, 18 SGK Toán 4 được trình bày rõ ràng, hy vọng sẽ giúp các bạn giải toán lớp 4 tốt nhất.

Chúng ta sẽ tiếp tục với nội dung bài học giải toán lớp 4 Bài 1, 2, 3, 4 trang 19 SGK - Dãy số tự nhiên. Hãy theo dõi để ứng dụng cho quá trình học toán hiệu quả hơn.

Giải câu 1 đến 4 trang 17, 18 SGK môn Toán lớp 4

- Bài giải câu 1 trang 17 SGK Toán lớp 4

- Bài giải câu 2 trang 17 SGK Toán lớp 4

- Bài giải câu 3 trang 17 SGK Toán lớp 4

- Bài giải câu 4 trang 18 SGK Toán lớp 4

Dưới đây là phần giải bài tập trang 17, 18 SGK Toán 4, giúp học sinh nắm vững kiến thức. Có thể xem lại giải bài tập trang 16 SGK Toán 4 hoặc xem trước giải bài tập trang 19 SGK Toán 4 để học tốt hơn.

Chương I về Số tự nhiên lớp 4. Các em sẽ được luyện tập trang 26 SGK Toán 4 cùng với giải bài toán 4 trang 26.

Chương I về Số tự nhiên, các em học bài về Biểu đồ (tiếp theo). Hãy xem gợi ý giải toán 4 trang 30, 31, 32 của Biểu đồ (tiếp theo) để học tốt môn Toán 4.

Nội dung được phát triển bởi đội ngũ Mytour với mục đích chăm sóc và tăng trải nghiệm khách hàng. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ tổng đài chăm sóc: 1900 2083 hoặc email: [email protected]