Bài tập trắc nghiệm hình học 7 chương iii năm 2024

Bạn đang xem tài liệu "Bài tập trắc nghiệm Toán 7 - Chương 3: Hình học trực quan", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Nội dung text: Bài tập trắc nghiệm Toán 7 - Chương 3: Hình học trực quan

  1. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: CHƯƠNG 1 (SỐ) + CHƯƠNG 3 HÌNH HỌC TRỰC QUAN 7 1/ Trong các khẳng định sau. Khẳng định đúng là: 1 2 1 A. 3 Q B. 1 Q C. N D. Z 5 3 7 5 2 2/ Trong các số 0,3; ; 0; 1 . Số nhỏ nhất là: 2 3 5 2 A. 0 B. -0,3 C. D. 1 2 3 3 3/ Số biểu diễn cùng số hữu tỉ là: 4 3 4 27 9 A. B. C. D. 4 3 36 12 4/ Hình hộp chữ nhật và hình lập phương đều có: A. 8 mặt B. 10 đỉnh C. 6 mặt bằng nhau D. 6 mặt 5/ Cho hình lập phương có cạnh bằng 4cm. Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng: A. 4.4cm2 B. 16.4 cm2 C. 42 .4 cm D. 4.4.4cm 1 3 6/ Giá trị của x trong biểu thức x là: 7 4 17 17 4 2 A. x = B. x = C. x = D. x = 28 28 11 3 6 5 4 18 7/ Giá trị của biểu thức M = bằng: 14 13 7 13 A. M = 0 B. M = 2 C. M = 3 D. M = 11 11 3 8/ Cho hình hộp chữ nhật ( hình 2). Với các kích thước trên hình. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là: A. 15 cm2 B. 20 cm2 C. 32 cm2 D. 64 cm2 9/ Với dữ liệu trong hình 2. Thể tích hình hộp chữ nhật đó là: A. 15 cm3 B. 20 cm3 C. 32 cm3 D. 60 cm3 2 3 10/ Giá trị của bằng: 5 A. 9 B. 9 C. - 9 D. 3 5 25 25 25 27 11/ Giá trị của x trong biểu thức x3 + 0 là: 64 A. x = 27 B. x = - 27 C. x = 3 D. x = 3 64 64 4 4 12/ Có bao nhiêu phân số ( a > 0) biểu diễn cùng số hữu tỉ 2 mà mẫu số ≤ 15 b 3 A. Có 2 phân số B. Có 3 phân số C. Có 4 phân số D. Có 1 phân số.
  2. 13/ Bể cá hình hộp chữ nhật có kích thước như sau: dài đáy bể =1,5m; rộng đáy bể =1,2m; cao bể = 0,9m. Người ta thả cá vào bể và đổ vào bể một lượng nước sao cho Khoảng cách từ mặt nước đến miệng bể 0,2m. hỏi đã đổ vào bể bao nhiêu lít nước? A. 1260 lít B. 1420 lít D C. 1620 lít D. 1000 lít F 14/ Cho hình lăng trụ đứng ( hình vẽ) A E Thể tích hình lăng trụ đó bằng: 3 3 3cm A. 20 cm B. 36 cm 4cm 6cm C. 26 cm3 D. 9 cm3 C 15/ Cho hình lăng trụ đứng ( hình vẽ) B Thể tích hình lăng trụ đó bằng: A. 16 cm3 B. 20 cm3 C. 26 cm3 D. 22 cm3 2 11 16/ Kết quả phép tính là: 13 26 A. Số nguyên âm B. Số nguyên dương C. Số hữu tỉ âm D. Số hữu tỉ dương 1 3 5 2 7 9 7 2 5 3 1 17/ Giá trị của biểu thức M = bằng: 5 7 9 11 13 16 13 11 9 7 5 A. 9 B. - 9 C. 7 D. - 7 16 16 13 13 1 1 1 1 1 18/ Giá trị của biểu thức N = là: 2.3 3.4 4.5 5.6 6.7 A. N 1 D. N > 2 2 1 3 3 19/ Giá trị của x trong biểu thức x 2 5 4 A. 19 B. - 19 C. 17 D. - 17 15 15 15 20 7 5 11 20/ Giá trị của biểu thức : . là: 2 8 6 A. 77 B. 77 C. 154 D. 77 320 80 15 20 ĐÁP ÁN; 1A 2C 3C 4D 5D 6A 7A 8D 9D 10B 11C 12C 13A 14B 15D 16C 17B 18B 19D 20C

Bài tập trắc nghiệm toán 7 kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ các chương, các bài, câu hỏi hk1, hk2 đại số và hình học trong sgk môn toán lớp 9 có lời giải

Chương 1: Số hữu tỉ

Chương này giúp các em củng cố kĩ năng tính toán với số hữu tỉ: cộng, trừ, nhân, chia và phép tính lũy thừa của số hữu tỉ.

Chúng ta cần lưu ý thứ tự thực hiện các phép tính và quy tắc chuyển vế

Chương 2: Số thực

Số thực bao gồm các số hữu tỉ và số vô tỉ. Các em cần chú ý kiến thức về căn bậc hai số học.

Chương 3: Góc và đường thẳng song song

Chương 3 đặc biệt quan trọng, sử dụng xuyên suốt trong chương trình THCS và cả sau này. Chúng ta cần chú ý nhận biết và hiểu và vận dụng tính chất của góc ở vị trí đặc biệt: hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh,…; tia phân giác của một góc; hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết, tính chất hai đường thẳng song song. Bên cạnh đó, các em cần hiểu Tiên đề Euclid và cách viết giả thiết, kết luận.

Chương 4: Tam giác bằng nhau

Chương này đòi hỏi chúng ta vận dụng được các định lí liên quan đến số đo các góc trong tam giác, trong tam giác cân, tam giác đều. Đặc biệt, cần nắm vững các trường hợp bằng nhau của tam giác, của tam giác vuông

Chương 5: Thu thập và biểu diễn dữ liệu

Chương 5 bổ sung cho chúng ta kiến thức về thống kê, cụ thể là về dữ liệu; biết khai thác từ biểu đồ và vẽ một số biểu đồ quạt tròn, biểu đồ đoạn thẳng.

Chương 6: Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ

Chúng ta cần nắm vững tỉ lệ thức; tính chất của dãy tỉ số bằng nhau; định nghĩa, tính chất của các đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch; ứng dụng vào giải các bài toán, đặc biệt là các bài toán có lời văn.

Các em chú ý phân biệt các đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch.

Chương 7: Biểu thức đại số và đa thức một biến

Chương 7 là chương quan trọng, giúp chúng ta có hiểu biết về biểu thức đại số, đa thức một biến. Cần đặc biệt chú ý các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia đa thức một biến

Ta cần hiểu các khái niệm về bậc, hệ số, nghiệm của đa thức

Chương 8: Làm quen với biến cố và xác suất của biến cố

Chương này giúp các em làm quen với biến cố, tìm xác suất của một số biến cố.

Chương 9: Quan hệ giữa các yếu tố trong một tam giác

Các quan hệ sử dụng nhiều trong các bài toán hình học phẳng: quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác, quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên; quan hệ giữa ba cạnh trong một tam giác. Ngoài ra, chúng ta còn tìm hiểu về sự đồng quy của các đường đặc biệt trong tam giác: đường trung tuyến, đường phân giác, đường trung trực; đường cao.

Chương 10: Một số hình khối trong thực tiễn

Chương này tìm hiểu định nghĩa, các tính chất và công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của một số hình khối quan trọng: hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác.