Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b

Cho hai đường thẳng phân biệt a và b trong không gian. Có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b?                         

A.

A. 1

B.

B. 2

C.

C. 3

D.

D. 4

Đáp án và lời giải

Đáp án:D

Lời giải:

Đáp án D

HD: Các vị trí tương đối của a và b là:

Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
và b cắt nhau; a và b chéo nhau. Vậy có tất cả 4 vị trí tương đối giữa a và b.  

 

Đáp án đúng là  D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Bài toán về mối quan hệ giữa đường thẳng và mặt phẳng - Toán Học 11 - Đề số 4

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Cho hình chóp

  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  có đáy
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
   là hình bình hành tâm O. Gọi M, N, K lần lượt là trung điểm của CD, CB, SA. H là giao điểm của AC và MN. Giao điểm của SO với
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
   là điểm E. Hãy chọn cách xác định điểm E đúng nhất trong bốn phương án sau
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
   

 • Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?                         

 • Cho hình chóp

  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
   có đáy
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
   là hình bình hành tâm
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  . Gọi
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
   lần lượt là trung điểm của
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  ,
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  ,
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  .
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
   là giao điểm của
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
   và
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  . Giao điểm của
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
   với
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
   là điểm
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  . Hãy chọn cách xác định điểm
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
   đúng nhất trong bốn phương án sau:
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
          

 • Cho tứ diện 

  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  . Gọi
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  lần lượt là trọng tâm của tam giác
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  . Mệnh đề nào dưới đây đúng  

 • Trên các cạnh AD, AB, BC, CD của tứ diện ABCD, lần lượt lấy các điểm E, F, G, H sao cho:

  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  . Mệnh đề nào sau đây đúng?  

 • Cho tứ diện 

  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  . Gọi
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  lần lượt là trọng tâm của tam giác
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  . Mệnh đề nào dưới đây đúng  

 • Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?  

 • Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?  

 • Cho bốn điểm không đồng phẳng A, B, C, D. Khi đó, ta có

 • Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:           

 • Cho lăng trụ đứng

  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  . Gọi
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  ,
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  lần lượt là trung điểm của
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  . Khi đó
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  song song với  

 • Cho hình chóp

  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
   có đáy
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
   là tam giác vuông tại
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  , cạnh bên
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
   vuông góc với
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  . Gọi
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
   là trung điểm cạnh
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  ,
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
   là hình chiếu của
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
   trên
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  . Khẳng định nào sau đây đúng?

 • Cho hai đường thẳng 

  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
   và 
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  song song với nhau. Có bao nhiêu mặt phẳng chứa 
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
   và song song với 
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  ?

 • Mệnh đề nào sau đây sai

 • Cho hai đường thẳng phân biệt

  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  ,
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  và mặt phẳng
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  . Mệnh đề nào dưới đây là đúng?  

 • Cho tứ diện ABCD. Gọi E và F lần lượt là hai điểm nằm trên cạnh BC và CD sao cho

  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  . Gọi G là một điểm trên AD (G không trùng với A hoặc D) sao cho GF không song song với AC.

  Mệnh đề nào sau đây đúng?  

 • Trong mp(P), cho tam giác BCD và A là điểm không nằm trên mp(P); E và F là hai điểm trên AB và AC sao cho EF cắt BC tại I. G là một điểm thuộc miền trong của tam giác BCD. Câu nào sau đây đúng?  

 • Cho bốn điểm

  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  không cùng nằm trong một mặt phẳng. Trên các đoạn thẳng
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  lần lượt lấy các điểm 
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
   sao cho đường thẳng
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  cắt đường thẳng
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
   tại
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  . Điểm I thuộc những mặt phẳng :

 • Cho hai đường thẳng

  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  cắt nhau. Có bao nhiêu phép đối xứng qua mặt phẳng biến
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  thành
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  .  

 • Cho hai đường thẳng phân biệt a và b trong không gian. Có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b?                         

 • Cho hình hộp

  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  . Gọi O và O’ lần lượt là tâm của ABB’A’ và DCC’D’. Khẳng định nào sau đây sai?                 

 • Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau. Có bao nhiêu mặt phẳng chứa 

  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
   và song song với
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  ?

 • Cho bốn điểm

  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  không cùng nằm trong một mặt phẳng. Trên các đoạn thẳng
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  lần lượt lấy các điểm 
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
   sao cho đường thẳng
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  cắt đường thẳng
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
   tại
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  . Điểm I thuộc những mặt phẳng :

 • Cho hình chóp

  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  . Gọi
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  Đẳng thức nào sai trong các đẳng thức sau?                 

 • Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) cắt nhau theo giao tuyến

  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  , đường thẳng a nằm trên (P) và đường thẳng b nằm trên (Q). Các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?

  A. Nếu a cắt (Q) tại điểm I thì I phải nằm trên

  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  .

  B. Nếu b cắt (P) thì b phải trùng với

  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  .

  C. Nếu a và b có điểm chung thì a trùng với b.

  D. Ba mệnh đề A, B, C đều sai.  

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được coi là nền dân chủ như thế nào?

 • Khi độ lớn của cảm ứng từ, vận tốc và điện tích cùng tăng 2 lần thì độ lớn lực Lorentz

 • Nguyên nhân cơ bản dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914 -1918 ) là do

 • Nội dung nào sau đây không thuộc nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình ở nước ta hiện nay?

 • Sự kiện liên quân Pháp – Tây Ban Nha nổ súng tấn công ở cửa biển Đà Nẵng (1858) chứng tỏ điều gì?

 • Em không đồng ý với ý kiến nào sau đây?

 • [DS12. C3. 2. D04. c] Biết ∫1elnx+4x dx=a5+b trong đó a , b là các số hữu tỉ. Tính .

 • Lựa chọn đáp án đúng nhất để điền vào những chỗ trống dưới đây sao cho phù hợp.
  . . . . . . . . . . . . . . . . của nước ta có vai trò: chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với thế giới; góp phần tạo ra điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế.

 • Cho

  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  Cho hai đường thẳng a và b trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b
  . Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau ?        

 • Bình kín (dung tích coi như không dổi) chứa 14g N2 ở áp suất 1atm và t = 27°C. Khí được đun nóng, áp suất tăng gấp 5 lần. Nội năng của khí biến thiên lượng là bao nhiêu? Lấy CN = 0,75KJ/kg.K.