Có 4 điều kiện nên làm công thức nào năm 2024

Hàm IF là một hàm mà rất nhiều người sử dụng trong Excel. Tuy nhiên, sử dụng hàm IF nhiều điều kiện kết hợp với nhau cho ra kết quả chính xác thì phải làm sao? Hãy cùng Sforum tìm hiểu các trường hợp về hàm IF ngay sau đây.

Xem thêm: Mẹo sử dụng hàm COUNTIF trong Excel và ví dụ

Có 4 điều kiện nên làm công thức nào năm 2024

Cách sử dụng hàm IF nhiều điều kiện

Để có sử dụng hàm IF lồng nhiều điều kiện với nhau trong các trường hợp, bạn cần hiểu rõ hàm IF là như thế nào. Chức năng và công thức của hàm IF. Kết quả sẽ cho ra 2 trường hợp là True hoặc False.

Định nghĩa và cú phám hàm IF nhiều điều kiện

Hàm IF là hàm cho phép tạo so sánh đối chiếu giữa một giá trị và một giá trị dự kiến bằng cách kiểm tra điều kiện, rồi trả về kết quả nếu True hay False.

Cú pháp: =IF(Điều gì đó là True, thì làm gì, nếu không thì làm gì khác)

Hàm IF nhiều điều kiện là hàm giúp ta tính toán kiểm tra và đối chiếu với nhiều điều kiện khác nhau. Sau đó trả về kết quả tương ứng. Ví dụ hàm IF có thể kết hợp lồng nhau với hàm AND, OR và một số hàm khác để trả về giá trị khớp với điều kiện đặt ra.

Một số lưu ý khi sử dụng hàm If nhiều điều kiện:

Trong Excel, các điều kiện sẽ được ưu tiên theo thứ tự từ trái sang phải. Nếu ở điều kiện đầu tiên không phù hợp, lập tức Excel sẽ kiểm tra tiếp điều kiện thứ hai, thứ ba. Ngược lại, nếu điều kiện đầu tiên phù hợp, Excel sẽ không kiểm tra các điều kiện tiếp theo mà hiển thị kết quả ngay lập tức.

Đồng thời, bạn có thể kết hợp đến 64 hàm IF khác nhau nhưng bạn không nên làm như vậy vì:

  • Khó xây dựng chính xác logic và dễ sai sót (75% khả năng hoạt động, 25% sai).
  • Khó bảo trì và hiểu logic sau này nếu muốn thay đổi.
  • Nên xem xét các hàm trong Excel khác nếu công thức IF quá phức tạp.

Xem thêm: Cách sử dụng hàm Vlookup kết hợp IF trong Excel và ví dụ

Có 4 điều kiện nên làm công thức nào năm 2024

Ví dụ hàm IF nhiều điều kiện

Sau khi đã nắm rõ bản chất của hàm IF trong Excel. Chúng ta sẽ đến với ví dụ về cách sử dụng của hàm này:

Giả sử bạn cần phân loại học sinh xuất sắc, tốt, trung bình và yếu dựa trên một số điều kiện như sau:

  • Học sinh xuất sắc khi đạt số điểm trên 349
  • Học sinh hạng tốt khi đạt số điểm từ 300 đến 349
  • Học sinh trung bình khi có số điểm từ 250 đến 299
  • Học sinh yếu khi có điểm dưới 250

Để có thể phân hạng cho học sinh dựa trên những tiêu chí trên. Bạn cần lồng ghép các giá trị vào cấu trúc IF nhiều điều kiện như sau:

\=IF(B2>349, "Xuất sắc", IF(B2>=300, "Tốt", IF(B2>250, "Trung bình", "Yếu")))

Có 4 điều kiện nên làm công thức nào năm 2024
Sử dụng hàm IF để phân hạng cho học sinh

Nếu bạn vẫn thấy khó hiểu với công thức IF phía trên. Sforum sẽ giải thích cho bạn như sau:

  • Đầu tiên = IF(B2>349,”Xuất sắc”, tức dựa trên ô B2, nếu đạt trên số 249 thì sẽ hiển thị Xuất sắc
  • Thứ hai =IF(B2>=300, ”Tốt”, có nghĩa dựa trên ô B2, nếu con số bé hơn (<) hoặc bằng (=) 200 thì sẽ hiển thị Tốt.
  • Cuối cùng =IF(B2>250, “Trung Bình”,” Yếu”))) có nghĩa dựa trên ô B2, nếu con số lớn hơn 250 thì sẽ hiển thị Trung Bình, còn những trường hợp khác sẽ Yếu.

Hàm IF nhiều điều kiện kết hợp với nhau

Hàm IF trong Excel còn có thể kết hợp với những phép tính khác để cho ra kết quả chính xác nhất. Để có thể hiểu hơn về sự kết hợp này, mời bạn tiếp tục theo dõi những trường hợp sau đây:

Trường hợp 1

Bạn đang cần thực hiện một phép tính về tổng giá hàng hóa. Giá của từng sản phẩm sẽ thay đổi dựa trên số lượng hàng hóa. Tức là giá của sản phẩm sẽ dựa vào điều kiện được cho.

Ta có bảng điều kiện như sau:

Số lượng hàng hóa Giá 1 đến 109 20 110 đến 190 18 200 đến 499 16 500 đến 999 13 Trên 1000 12

Để có thể thực hiện phép tính tổng, bạn cần kết hợp giữa phép nhân trong Excel với hàm IF nhiều điều kiện. Có nghĩa là tổng số lượng hàng hóa đã bán phù hợp với điều kiện nào thì Excel sẽ tự động tính tổng dựa đơn giá tương ứng.

\=B8*IF(B8>=1000, 12, IF(B8>=500, 13, IF(B8>=200, 16, IF( B8>=110, 18, IF(B8>=1, 20, “”)))))

Nếu số lượng hàng hóa bạn bán được là 999 thì kết quả sẽ là 1300, tương tự như hình bên dưới.

Có 4 điều kiện nên làm công thức nào năm 2024
Kết quả khi áp dụng hàm IF lồng nhiều điều kiện để tính tổng

Trường hợp 2

Nếu đã hiểu rõ về hàm IF nhiều nhiều điều kiện, bạn hoàn toàn có thể sử dụng hàm IF nâng cao theo những trường hợp như sau:

Thay vì bạn phải điền một con số cụ thể vào phép tính kết hợp hàm IF nhiều điều kiện thì chèn giá trị từ một ô bất kỳ trên Excel.

Thay đổi =B8*IF(B8>=1000… thành =B8*IF(B8>=B6… Tức là số 1000 sẽ được thay thế thành dữ liệu từ một ô nào đó trên Excel (B6).

Có 4 điều kiện nên làm công thức nào năm 2024
Sử dụng hàm IF nâng cao bằng cách sử dụng giá trị từ một ô bất kỳ

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể chặn hàm Excel hoạt động khi gặp một số trường hợp vượt điều kiện cho phép.

Ví dụ: Khi tổng số lượng hàng vượt 2000, phép tính không được thực hiện.

\=IF(OR(B8>2000,B8<1), "vượt điều kiện", B8*IF(B8>=1000,12, IF(B8>=500, 13, IF(B8>=200, 16, IF( B8>=110, 18, IF(B8>=1, 20, “”))))))

Có 4 điều kiện nên làm công thức nào năm 2024
Chặn các trường hợp vượt điều kiện bằng hàm IF

Kết hợp hàm IF nhiều điều kiện với một số hàm khác

Trong một số trường hợp, bạn cần phải kết hợp hàm IF các hàm khác để tính được bài toán đặt ra. Dưới đây là một số hàm kết hợp được nhiều người sử dụng.

Kết hợp hàm IF với hàm AND, OR

Trong trường hợp bạn cần tính thưởng cho nhân viên nhưng sẽ có sự ưu tiên dành cho những nhân viên nữ ở phòng ban kỹ thuật hoặc phòng IT. Cụ thể, nhân viên nữ ở phòng IT và kỹ thuật sẽ được thưởng 800 đô thay vì 780 đô như những nhân viên khác.

Để có thể giải được phép tính này, ta sẽ kết hợp hàm IF với hàm AND và OR vào Excel tương tự như hình bên dưới:

Có 4 điều kiện nên làm công thức nào năm 2024
Tính thưởng cho nhân viên nhưng có sự ưu tiên riêng bằng cách kết hợp hàm IF với AND, OR

Kết hợp hàm IF với hàm CONCAT/CONCATENATE

Sự kết hợp giữa hàm IF nhiều điều kiện với hàm CONCAT/CONCATENATE giúp người dùng dễ dàng kết nối các kết quả lại với nhau. Để hiểu hơn về sự kết hợp này, mời bạn xem ví dụ bên dưới.

Có 4 điều kiện nên làm công thức nào năm 2024
Hàm IF kết hợp với hàm CONCATENATE

Những hàm nhiều điều kiện khác ngoài hàm IF

Trong Excel còn có một số hàm mang chức năng tương tự như hàm IF nhiều điều kiện. Các bạn có thể chọn lọc danh sách hàm dưới đây để áp dụng trong một số trường hợp bởi chúng có công thức khá đơn giản.

Hàm IFS

Hàm IFS có tác dụng tương tự như hàm IF nhiều điều kiện. Kết quả theo sau mỗi điều kiện sẽ được áp dụng khi điều kiện đúng, tạo cho việc viết công thức dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, bạn sẽ ít gặp một số lỗi như thiếu dấu ngoặc khi áp dụng hàm này.

Trong trường hợp bạn muốn điền phần trăm giảm giá dựa trên số lượng License (bằng cấp). Công thức như sau: =IFS([Điều gì đó là True1, Giá trị nếu True1, Điều gì đó là True2, Giá trị nếu True2, Điều gì đó là True3, Giá trị nếu True3)

Có 4 điều kiện nên làm công thức nào năm 2024
Hàm IFS có công thức đơn giản hơn hàm IF nhiều điều kiện

Hàm VLOOKUP

Hàm VlOOKUP chỉ thay thế hàm IF 2 điều kiện trở lên trong một số trường hợp như sau:

Tất cả điều kiện được cho phải là số

Tất cả điều kiện phải có tính liên tục và thứ tự tăng dần.

Trường hợp cần xác định lương thưởng theo KPI của nhân viên.

\=VLOOKUP(D3, $I$3:$J$10, 2,1)

Có 4 điều kiện nên làm công thức nào năm 2024
Sử dụng hàm VLOOKUP thay thế hàm IF 2 điều kiện

Hàm SWITCH

Hàm SWITCH cũng là hàm nhiều điều kiện giống như hàm IF nhiều điều kiện. Hàm SWITCH giúp mọi người có thể so sánh một giá trị này với các giá trị khác. Dựa trên một danh sách cho sẵn rồi đưa ra kết quả tương đồng với giá trị đầu tiên. Nếu không có giá trị nào phù hợp điều kiện, Excel sẽ tự động chuyển chúng về giá trị mặc định.

Công thức:

\=SWITCH(Giá trị cần chuyển đổi, Giá trị cần khớp 1, Giá trị cần trả về nếu có giá trị khớp 1, Giá trị cần trả về nếu không có giá trị khớp)

Áp dụng theo hình bên dưới:

Có 4 điều kiện nên làm công thức nào năm 2024
Ví dụ cách sử dụng hàm SWITCH

Vậy là Sforum đã hướng dẫn cho bạn cách sử dụng hàm IF nhiều điều kiện. Nếu còn điều gì thắc mắc, đừng ngại để lại bình luận để được Sforum hỗ trợ nhé. Cảm ơn bạn đã xem bài viết.