Đánh giá máy ảnh canon powershot sx430is năm 2024

 • Kho hàng: ☎️ Gọi hàng Mô tả tóm tắt: Cảm biến hình ảnh: CMOS loại 1.0 Màn hình: Điểm ảnh: Zoom quang: Cổng giao tiếp: USB, Micro USB, Wifi, Bluetooth, HDMI, Micro HDMI Bảo hành: 24 Tháng. Bảo hành tại Hãng (Kích hoạt bảo hành điện tử). Giá bán: 22.990.000 ₫ Xem ngay
 • Kho hàng: ☎️ Gọi hàng Mô tả tóm tắt: Cảm biến hình ảnh: CMOS loại 1.0 Màn hình: Điểm ảnh: Zoom quang: Cổng giao tiếp: USB, Micro USB, Wifi, Bluetooth, HDMI, Micro HDMI Bảo hành: 24 Tháng. Bảo hành tại Hãng (Kích hoạt bảo hành điện tử). Giá bán: 22.990.000 ₫ Xem ngay
 • Kho hàng: ☎️ Gọi hàng Mô tả tóm tắt: - Màn hình: 3.0Inch - Điểm ảnh: 20.1Megapixel - Zoom quang: 8x - Màu sắc: Black Bảo hành: Chính hãng 24 tháng Giá bán: 29.900.000 ₫ Giá khuyến mãi: 28.890.000 ₫ Xem ngay
 • Kho hàng: ☎️ Gọi hàng Mô tả tóm tắt: - Màn hình: 3.0Inch - Điểm ảnh: 18.2Megapixel - Zoom quang: 28x - Màu sắc: Black Khuyến mại: ✦ Tặng ngay bao da chính hãng thời trang khi khách hàng mua máy ảnh Canon ✦ Tặng thẻ nhớ 32Gb khi khách hàng mua máy ảnh Sony ✦ Tặng thẻ nhớ 64Gb khi khách hàng mua máy quay Sony Bảo hành: Chính hãng 24 tháng Giá bán: 12.990.000 ₫ Xem ngay
 • Kho hàng: ☎️ Gọi hàng Mô tả tóm tắt: - Màn hình: 3.0Inch - Điểm ảnh: 20.1Megapixel - Zoom quang: 35x - Màu sắc: Black Khuyến mại: ✦ Tặng ngay bao da chính hãng thời trang khi khách hàng mua máy ảnh Canon ✦ Tặng thẻ nhớ 32Gb khi khách hàng mua máy ảnh Sony ✦ Tặng thẻ nhớ 64Gb khi khách hàng mua máy quay Sony Bảo hành: Chính hãng 24 tháng Giá bán: 7.137.000 ₫ Giá khuyến mãi: 5.690.000 ₫ Xem ngay
 • Kho hàng: ☎️ Gọi hàng Mô tả tóm tắt: - Màn hình: 7,5 cm (loại 3.0) (4:3) / 921.600 điểm / Siêu mịn / LCD TFT - Điểm ảnh: 24.2 Megapixel - Màu sắc: Black Khuyến mại: ✦ Tặng ngay bao da chính hãng thời trang khi khách hàng mua máy ảnh Canon ✦ Tặng thẻ nhớ 32Gb khi khách hàng mua máy ảnh Sony ✦ Tặng thẻ nhớ 64Gb khi khách hàng mua máy quay Sony Bảo hành: Chính hãng 24 tháng Giá bán: 19.990.000 ₫ Xem ngay
 • Kho hàng: ☎️ Gọi hàng Mô tả tóm tắt: - Màn hình: 2.7Inch - Điểm ảnh: 20.1Megapixel - Zoom quang: 8x - Màu sắc: Black Khuyến mại: ✦ Tặng ngay bao da chính hãng thời trang khi khách hàng mua máy ảnh Canon ✦ Tặng thẻ nhớ 32Gb khi khách hàng mua máy ảnh Sony ✦ Tặng thẻ nhớ 64Gb khi khách hàng mua máy quay Sony Bảo hành: Chính hãng 24 tháng Giá bán: 5.057.000 ₫ Giá khuyến mãi: 3.890.000 ₫ Xem ngay
 • Kho hàng: ☎️ Gọi hàng Mô tả tóm tắt: - Màn hình: 2.7Inch - Điểm ảnh: 20.1Megapixel - Zoom quang: 6x - Màu sắc: Đen Khuyến mại: ✦ Tặng ngay bao da chính hãng thời trang khi khách hàng mua máy ảnh Canon ✦ Tặng thẻ nhớ 32Gb khi khách hàng mua máy ảnh Sony ✦ Tặng thẻ nhớ 64Gb khi khách hàng mua máy quay Sony Bảo hành: Chính hãng 24 tháng Giá bán: 4.277.000 ₫ Giá khuyến mãi: 3.290.000 ₫ Xem ngay
 • Kho hàng: ☎️ Gọi hàng Mô tả tóm tắt: - Màn hình: 2.7Inch - Điểm ảnh: 20.1Megapixel - Zoom quang: 8x - Màu sắc: Pink Khuyến mại: ✦ Tặng ngay bao da chính hãng thời trang khi khách hàng mua máy ảnh Canon ✦ Tặng thẻ nhớ 32Gb khi khách hàng mua máy ảnh Sony ✦ Tặng thẻ nhớ 64Gb khi khách hàng mua máy quay Sony Bảo hành: Chính hãng 24 tháng Giá bán: 5.057.000 ₫ Giá khuyến mãi: 3.890.000 ₫ Xem ngay
 • Kho hàng: ☎️ Gọi hàng Mô tả tóm tắt: - Màn hình: 2.7Inch - Điểm ảnh: 20.1Megapixel - Zoom quang: 8x - Màu sắc: Violet Khuyến mại: ✦ Tặng ngay bao da chính hãng thời trang khi khách hàng mua máy ảnh Canon ✦ Tặng thẻ nhớ 32Gb khi khách hàng mua máy ảnh Sony ✦ Tặng thẻ nhớ 64Gb khi khách hàng mua máy quay Sony Bảo hành: Chính hãng 24 tháng Giá bán: 5.057.000 ₫ Giá khuyến mãi: 3.890.000 ₫ Xem ngay
 • Kho hàng: ☎️ Gọi hàng Mô tả tóm tắt: - Màn hình: 2.7Inch - Điểm ảnh: 20.1Megapixel - Zoom quang: 8x - Màu sắc: Silver Khuyến mại: ✦ Tặng ngay bao da chính hãng thời trang khi khách hàng mua máy ảnh Canon ✦ Tặng thẻ nhớ 32Gb khi khách hàng mua máy ảnh Sony ✦ Tặng thẻ nhớ 64Gb khi khách hàng mua máy quay Sony Bảo hành: Chính hãng 24 tháng Giá bán: 5.057.000 ₫ Giá khuyến mãi: 3.890.000 ₫ Xem ngay
 • Kho hàng: ☎️ Gọi hàng Mô tả tóm tắt: - Màn hình: 7,5 cm (loại 3.0) (4:3) / 921.600 điểm / Siêu mịn / LCD TFT - Điểm ảnh: 20.1 Megapixel - Zoom quang: 2.7x - Màu sắc: Black Bảo hành: Chính hãng 24 tháng Giá bán: 16.990.000 ₫ Xem ngay
 • Kho hàng: ☎️ Gọi hàng Mô tả tóm tắt: - Màn hình: 3.0Inch - Điểm ảnh: 18.2Megapixel - Zoom quang: 20x - Màu sắc: Black Khuyến mại: ✦ Tặng ngay bao da chính hãng thời trang khi khách hàng mua máy ảnh Canon ✦ Tặng thẻ nhớ 32Gb khi khách hàng mua máy ảnh Sony ✦ Tặng thẻ nhớ 64Gb khi khách hàng mua máy quay Sony Bảo hành: Chính hãng 24 tháng Giá bán: 6.990.000 ₫ Giá khuyến mãi: 5.590.000 ₫ Xem ngay