Doanh nghiệp chế xuất epe là gì năm 2024

Doanh nghiệp chế xuất (tiếng Anh: Export Processing Enterprise, viết tắt: EPE) là doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện các dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu.

Doanh nghiệp chế xuất epe là gì năm 2024

Hình minh họa (Nguồn: Acronyms and Slang)

Doanh nghiệp chế xuất (Export Processing Enterprise - EPE)

Doanh nghiệp chế xuất - danh từ, trong tiếng Anh được gọi là Export Processing Enterprise, viết tắt là EPE.

Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm để xuất khẩu hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Doanh nghiệp chế xuất không nằm trong khu chế xuất được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo các qui định áp dụng đối với khu phi thuế quan tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. (Theo Nghị định Số: 82/2018/NĐ-CP)

Qui định riêng áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất

1. Doanh nghiệp chế xuất được áp dụng qui định đối với khu vực hải quan riêng, khu phi thuế quan trừ các qui định riêng áp dụng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu.

Doanh nghiệp chế xuất được qui định trong Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư hoặc trong văn bản của cơ quan đăng kí đầu tư có thẩm quyền trong trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư.

Cơ quan đăng kí đầu tư có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan hải quan có thẩm quyền về khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan trước khi cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư hoặc xác nhận bằng văn bản cho nhà đầu tư.

2. Trong khu công nghiệp có thể có các phân khu công nghiệp dành cho các doanh nghiệp chế xuất.

Doanh nghiệp chế xuất hoặc phân khu công nghiệp dành cho doanh nghiệp chế xuất được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hệ thống tường rào, có cảng và cửa ra, vào, bảo đảm điều kiện cho sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan theo qui định áp dụng đối với khu phi thuế quan, qui định tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

3. Doanh nghiệp chế xuất được mua vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chế xuất, người bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu đối với vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam.

4. Thủ tục hải quan, kiểm tra và giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Doanh nghiệp chế xuất thực hiện theo pháp luật về hải quan.

5. Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các Doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, không phải khu phi thuế quan, là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu trừ các trường hợp không làm thủ tục hải quan do Bộ Tài chính qui định.

Doanh nghiệp chế xuất được bán vào thị trường nội địa tài sản thanh lí của doanh nghiệp và các hàng hóa theo qui định của pháp luật về đầu tư và thương mại.

Tại thời điểm bán, thanh lí vào thị trường nội địa không áp dụng chính sách quản lí hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện quản lí theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu; hàng hóa quản lí bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý bằng văn bản.

6. Cán bộ, công nhân viên làm việc trong Doanh nghiệp chế xuất khi mang ngoại hối từ nội địa Việt Nam vào Doanh nghiệp chế xuất và ngược lại không phải khai báo hải quan.

7. Doanh nghiệp chế xuất khi được phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam phải mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam và bố trí khu vực lưu giữ hàng hóa ngăn cách với khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp chế xuất hoặc thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất để thực hiện hoạt động này.

8. Chi nhánh của doanh nghiệp chế xuất được áp dụng cơ chế đối với doanh nghiệp chế xuất nếu đáp ứng được các điều kiện qui định, và được thành lập trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế và hạch toán phụ thuộc vào doanh nghiệp chế xuất. (Theo Nghị định Số: 82/2018/NĐ-CP)

Theo định nghĩa tại khoản 10 điều 2 Nghị định 82/2018/NĐ-CP, Doanh nghiệp chế xuất (EPE – Export Processing Enterprise) được hiểu là những doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm để xuất khẩu hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Nhìn vào định nghĩa, chúng ta có thể thấy để được gọi là doanh nghiệp chế xuất khi thỏa một trong các tiêu chuẩn sau:

  • Sản xuất hàng tiêu dùng với mục đích xuất khẩu
  • Văn phòng, nhà xưởng nằm trong khu chế xuất
  • Văn phòng, nhà xưởng nằm trong khu công nghiệp, khu kinh tế với điều kiện 100% hàng hóa hoàn thiện phải tiêu thụ tại nước ngoài
  • Khai báo hải quan theo tiêu chuẩn riêng dành cho doanh nghiệp chế xuất.

Doanh nghiệp chế xuất epe là gì năm 2024

\>>> Bạn có thể tham khảo: SME là gì? 4 điều bạn cần biết về doanh nghiệp SMEs

2. Lợi ích khi kinh doanh theo hình thức doanh nghiệp chế xuất tại Việt Nam

Những việc làm hấp dẫn

Lựa chọn đầu tư nước ngoài theo hình thức EPE, doanh nghiệp chế xuất sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi:

2.1. Ưu đãi thuế quan

Việt Nam có một hệ thống giảm thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế xuất khẩu đối với những doanh nghiệp hoạt động tại khu phi thuế quan nằm trong khu kinh tế cửa khẩu, ngoài ra còn được giảm chi phí thuê đất.

2.2. Nhân lực dồi dào

Lực lượng lao động Việt Nam trẻ, đông và mức giá lao động khá rẻ, đây là một lợi thế lớn giúp doanh nghiệp chế xuất tiết kiệm chi phí quản lý nhân công, góp phần hạ giá thành sản phẩm.

2.3. Vị trí địa lý đắc địa

Các khu chế xuất, khu công nghiệp dành cho doanh nghiệp chế xuất hoạt động đều được bố trí gần khu vực cảng biển, sân bay rất thuận lợi xuất khẩu hàng hóa sau khi hoàn thành, tiết kiệm phí vận chuyển, giảm thiểu rủi ro hư hại hàng hóa trên đường di chuyển.

2.4. Bán hàng hóa vào nội địa

Doanh nghiệp chế xuất tại Việt Nam nếu nằm trong Khu chế xuất thì vẫn có thể bán hàng vào thị trường nội địa Việt Nam, giống như xuất khẩu hàng hóa vậy. Doanh nghiệp chế xuất thì không phải đóng thuế xuất khẩu, nhưng tổ chức / cá nhân nhập khẩu thì phải trả thuế nhập khẩu. Trường hợp doanh nghiệp EPE nằm trong Khu công nghiệp thì không được quyền lợi này.

Doanh nghiệp chế xuất epe là gì năm 2024

3. Doanh nghiệp chế xuất EPE khác doanh nghiệp FDI như thế nào?

Doanh nghiệp FDI (Foreign Direct Investment) là cụm từ đề cập đến những doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư vào thị trường nội địa thông qua hình thức mua cổ phần doanh nghiệp trong nước, thành lập công ty con, mở chi nhánh trực thuộc, liên doanh liên kết cùng doanh nghiệp nội địa.

Cùng được đầu tư và trực tiếp quản lý từ các doanh nghiệp nước ngoài nhưng doanh nghiệp chế xuất EPE có khá nhiều điểm khác biệt so với doanh nghiệp FDI:

3.1. Phạm vi tiêu thụ sản phẩm

Doanh nghiệp EPE sản xuất sản phẩm chuyên phục vụ xuất khẩu, nếu thành lập trong Khu công nghiệp thì phải tiêu thụ 100% ở nước ngoài, chỉ khi thành lập trong Khu chế xuất thì mới được bán vào thị trường nội địa.

Doanh nghiệp FDI sản xuất sản phẩm phục vụ nội địa và cả xuất khẩu, mức độ tiêu thụ ở mỗi thị trường ra sao tùy doanh nghiệp quyết định, không bị ràng buộc khu vực thành lập, nơi đặt văn phòng hay địa chỉ giao dịch thương mại.

3.2. Quan hệ giao thương với nội địa

Doanh nghiệp chế xuất EPE có thể tiêu thụ hàng hóa vào thị trường nội địa như hình thức xuất khẩu, bên mua phải làm thủ tục nhập khẩu và đóng thuế nhập khẩu theo quy định.

Doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI khi tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ vào nội địa cũng giống như những doanh nghiệp nội địa khác theo hình thức bán sản phẩm thông thường.

3.3. Chủng loại sản phẩm

Doanh nghiệp EPE chủ yếu sản xuất hàng hóa tiêu dùng, làm nguyên liệu sản xuất hoặc làm sản phẩm tiêu thụ cuối cùng.

Doanh nghiệp FDI đầu từ sản xuất rất đa dạng, từ sản xuất hàng hóa, nguyên vật liệu, đến các ngành nghề dịch vụ như giáo dục, y tế, du lịch, logistics…

Doanh nghiệp chế xuất epe là gì năm 2024

3.4. Chính sách ưu đãi thuế

Doanh nghiệp EPE được miễn thuế xuất khẩu đối với hàng từ khu chế xuất xuất khẩu ra nước ngoài, miễn thuế nhập khẩu đối với hàng nước ngoài nhập khẩu vào khu chế xuất.

Doanh nghiệp FDI không được miễn thuế xuất nhập khẩu nhưng họ cũng được ưu đãi mức thuế quan với tỷ lệ thấp hơn các doanh nghiệp nội địa.

3.5. Mức độ kiểm soát

Khuôn viên hoạt động của các doanh nghiệp chế xuất EPE được kiểm soát chặt chẽ, có tường rào, cửa cổng kiên cố, được cơ quan hải quan và cơ quan chức năng giám sát nghiêm ngặt. Trường hợp doanh nghiệp EPE muốn tiêu thụ hàng hóa vào nội địa thì dù cơ sở chính nằm trong khu chế xuất, doanh nghiệp cũng phải thành lập chi nhánh doanh nghiệp riêng và không nằm trong khu chế xuất, tuyệt đối không được kinh doanh chung trên danh nghĩa doanh nghiệp chế xuất.

Đối với doanh nghiệp FDI thì không có sự kiểm soát chặt chẽ như vậy, họ có thể thoải mái lựa chọn hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế hoặc thuê mặt bằng tư nhân để thành lập văn phòng, xưởng sản xuất theo quy định của chính phủ.

4. Quy trình thành lập doanh nghiệp chế xuất tại Việt Nam

  • Liên hệ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh / thành phố để đăng ký chủ trương đầu tư
  • Hoàn thành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
  • Hoàn thành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  • Công bố thành lập doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử quốc gia
  • Hoàn thành thủ tục khắc con dấu doanh nghiệp
  • Công bố mẫu con dấu doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử quốc gia

Nói về quy trình thủ tục thành lập thì cũng tương tự như các doanh nghiệp khác, chỉ có điều, nơi đặt trụ sở hoạt động của doanh nghiệp chế xuất (trên giấy tờ và thực tế) phải nằm trong phạm vi quy định của chính phủ, có thể là khu chế xuất, khu công nghiệp hoặc khu kinh tế.

Trường hợp doanh nghiệp chế xuất không bắt buộc phải hoàn thành thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì một trong các yếu tố liên quan đến doanh nghiệp chế xuất đó (như mặt hàng sản xuất, quốc gia đầu tư…) phải được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc trong văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền.

Như vậy, doanh nghiệp EPE chỉ có thể không làm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong một số trường hợp được nhà nước ưu tiên, và đã được mặc định cấp giấy chứng nhận đầu tư theo chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài ở thời điểm hiện tại.

Doanh nghiệp chế xuất epe là gì năm 2024

5. Danh sách khu chế xuất hàng đầu Việt Nam

Khu chế xuất có thể hiểu như một loại hình đặc khu kinh tế, dù diện tích không lớn bằng khu công nghiệp nhưng cơ sở vật chất thì rất hiện đại, lại còn tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí cho hoạt động thông quan xuất khẩu hàng hóa hay nhập khẩu nguyên vật liệu sản xuất. Nơi đây chỉ dành cho các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu, hoặc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu (ví dụ dịch vụ Logistics, dịch vụ khai báo hải quan…)

Tại Việt Nam hiện nay có 05 khu chế xuất lớn mang tầm cỡ quốc tế, thu hút lượng lớn doanh nghiệp chế xuất, giải quyết việc làm cho hàng trăm nghìn lao động Việt:

5.1. Khu chế xuất Tân Thuận

Đây là khu chế xuất đầu tiên tại Việt Nam, thành lập năm 1991. Vị trí đắc địa ngay cạnh cảng biển VICT, di chuyển vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh chỉ khoảng 4km, rất thuận tiện cho việc tiếp cận những dịch vụ sinh hoạt, sản xuất thường ngày, cũng như thu hút lực lượng lao động có trình độ cao.

Địa chỉ: Phường Tân Thuận Đông, quận 7, Tp. HCM

Diện tích: 300 ha

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tân Thuận

5.2. Khu chế xuất Linh Trung I

Thành lập năm 1992, khu chế xuất Linh Trung I tọa lạc ngay quốc lộ 1A, tiếp cận nhanh khu vực cảng Cát Lái và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, hai cửa ngõ xuất nhập khẩu quy mô quốc tế của Việt Nam. Hoạt động sản xuất tập trung mảng công nghiệp nhẹ, gia công sản xuất máy móc là chủ đạo.

Địa chỉ: Ấp 4 phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp.HCM

Diện tích: 62 ha

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sepzone – Linh Trung (Việt Nam)

Doanh nghiệp chế xuất epe là gì năm 2024

5.3. Khu chế xuất Linh Trung II

Tiếp nối thành công từ KCX Linh Trung I, năm 1997, KCX Linh Trung II được thành lập, cách Linh Trung I khoảng 7 km, gần ranh giới tỉnh Tây Ninh. Thu hút nhiều nhà đầu tư đến từ Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc, Nhật Bản, tập trung vào ngành công nghiệp nhẹ sản xuất máy móc.

Địa chỉ: phường Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. HCM,

Diện tích: 61,7 ha

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sepzone – Linh Trung (Việt Nam)

5.4. Khu chế xuất Linh Trung III

Được xây dựng vào năm 2004 thông qua dự án hợp tác liên doanh giữa Trung Quốc và Việt Nam. Cơ sở hạ tầng đạt tiêu chuẩn quốc tế, đến nay đã thu hút hơn 120 nhà đầu tư, giải quyết việc làm cho lượng lớn lao động khu vực miền Tây.

Địa chỉ: xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Diện tích: 202,67 ha

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sepzone – Linh Trung (Việt Nam)

5.5. Khu công nghiệp công nghệ cao – chế xuất Long Thành

Vị trí lợi thế gần sân bay quốc tế Long Thành và cảng Cái Mép – Thị Vải. Dù chỉ mới được khởi công xây dựng cơ sở hạ tầng vào đầu năm 2023 nhưng danh sách đăng ký thuê đất đã có đến 40 nhà đầu tư sản xuất công nghệ cao.

Địa chỉ: xã Tam An, An Phước, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Diện tích: 400 ha

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đô thị Amata Long Thành

EPE là viết tắt tên gọi chung các doanh nghiệp chế xuất, chuyên sản xuất hàng hóa để xuất khẩu và tiêu thụ ở nước ngoài, không cung cấp cho thị trường nội địa của quốc gia mà doanh nghiệp EPE hoạt động. Như Ms. Uptalent cập nhật, Việt Nam đã hình thành rất nhiều khu chế xuất chuyên cung cấp cơ sở hạ tầng cho hệ thống doanh nghiệp EPE với nhiều chính sách ưu đãi về thuế, thủ tục hành chính và cả nguồn nhân lực chất lượng phục vụ sản xuất.

Doanh nghiệp chế xuất epe là gì năm 2024

----

HRchannels - Headhunter - Dịch vụ tuyển dụng cao cấp

Hotline: 08. 3636. 1080 Email: [email protected] / [email protected] Website: https://hrchannels.com/ Địa chỉ: Tòa MD Complex, 68 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Nguồn ảnh: internet

Doanh nghiệp chế xuất epe là gì năm 2024

HRchannels

HRchannels là nền tảng tuyển dụng và thu hút nhân sự cấp cao hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 12 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự cấp cao. Chúng tôi là công ty headhunter hàng đầu ở Việt Nam.

Doanh nghiệp chế xuất EPE tiếng Anh là gì?

Doanh nghiệp chế xuất có tên tiếng anh là Export Processing Enterprise (viết tắt là EPE).

EPE là doanh nghiệp gì?

EPE là doanh nghiệp chế xuất, được thành lập trong khu chế xuất và phải đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn cơ bản mới được phép thành lập. EPE là tên viết tắt của Enterprise Processing Export. Dịch ra tiếng Việt, cụm từ này có nghĩa là doanh nghiệp chế xuất.

Xuất EPE là gì?

Doanh nghiệp chế xuất là gì? (viết tắt: EPE) là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc chuyên sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Doanh nghiệp chế xuất gọi là gì?

Theo Khoản 21 Điều 2 Nghị định 35/2022/NĐ-CP, doanh nghiệp chế xuất là các doanh nghiệp thực hiện những hoạt động chế xuất trong các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế. Trong các khu công nghiệp có các phân khu công nghiệp dành cho các doanh nghiệp chế xuất.