Gia Lai có bao nhiêu tỉnh?

Tỉnh Gia Lai Có Bao Nhiêu Huyện? Thành Phố? Thị Xã?

Tỉnh Gia Lai Có Bao Nhiêu Huyện? Theo thông tin hành chính thì hiện tại Tỉnh Gia Lai có 17 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 2 thị xã và 14 huyện, với 220 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 24 phường, 14 thị trấn và 182 xã

Trên đây là câu trả lời Câu Hỏi Tỉnh Gia Lai Có Bao Nhiêu Huyện? Thành Phố? Thị Xã? Hiện tại được website cập nhật vào năm 2022

Danh Sách Các Huyện, Thành Phố, Thị Xã Của Tỉnh Gia Lai Từ A-Z

 • Thành phố Pleiku
 • Thị xã An Khê
 • Thị xã Ayun Pa
 • Huyện KBang
 • Huyện Đăk Đoa
 • Huyện Chư Păh
 • Huyện Ia Grai
 • Huyện Mang Yang
 • Huyện Kông Chro
 • Huyện Đức Cơ
 • Huyện Chư Prông
 • Huyện Chư Sê
 • Huyện Chư Pưh
 • Huyện Đăk Pơ
 • Huyện Phú Thiện
 • Huyện Krông Pa
 • Huyện Ia Pa

Danh Sách Các Thành Phố Của Tỉnh Gia Lai Từ A-Z

Theo thông tin hành chính thì hiện tại Tỉnh Gia Lai có 1 Thành Phố trực thuộc Tỉnh Gia Lai

 • Thành phố Pleiku

Danh Sách Các Thị Xã Của Tỉnh Gia Lai Từ A-Z

Theo thông tin hành chính thì hiện tại Tỉnh Gia Lai Có 2 Thị Xã thuộc Tỉnh Gia Lai

 • Thị xã An Khê
 • Thị xã Ayun Pa

Danh Sách Các Huyện Của Tỉnh Gia Lai Từ A-Z

Theo thông tin hành chính thì hiện tại Tỉnh Gia Lai Có 14 Huyện thuộc Tỉnh Gia Lai

 • Huyện KBang
 • Huyện Đăk Đoa
 • Huyện Chư Păh
 • Huyện Ia Grai
 • Huyện Mang Yang
 • Huyện Kông Chro
 • Huyện Đức Cơ
 • Huyện Chư Prông
 • Huyện Chư Sê
 • Huyện Chư Pưh
 • Huyện Đăk Pơ
 • Huyện Phú Thiện
 • Huyện Krông Pa
 • Huyện Ia Pa

Tuấn Phát Là đơn vị thu mua phế liệu giá cao tại Tỉnh Gia Lai . Quý khách hàng ở Tỉnh Gia Lai có nhu cầu bán phế liệu giá cao hãy liên hệ với chúng tôi Hotline: 0982.111.678   – 0982.628.648 để được bán giá cao nhất

Tỉnh Gia Lai có 17 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 2 thị xã và 14 huyện, với 220 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 24 phường, 14 thị trấn và 182 xã.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Gia LaiSTTQuận HuyệnMã QHPhường XãMã PXCấp1Thành phố Pleiku622Phường Yên Đỗ23557Phường2Thành phố Pleiku622Phường Diên Hồng23560Phường3Thành phố Pleiku622Phường Ia Kring23563Phường4Thành phố Pleiku622Phường Hội Thương23566Phường5Thành phố Pleiku622Phường Hội Phú23569Phường6Thành phố Pleiku622Phường Phù Đổng23570Phường7Thành phố Pleiku622Phường Hoa Lư23572Phường8Thành phố Pleiku622Phường Tây Sơn23575Phường9Thành phố Pleiku622Phường Thống Nhất23578Phường10Thành phố Pleiku622Phường Đống Đa23579Phường11Thành phố Pleiku622Phường Trà Bá23581Phường12Thành phố Pleiku622Phường Thắng Lợi23582Phường13Thành phố Pleiku622Phường Yên Thế23584Phường14Thành phố Pleiku622Phường Chi Lăng23586Phường15Thành phố Pleiku622Xã Biển Hồ23590Xã16Thành phố Pleiku622Xã Tân Sơn23593Xã17Thành phố Pleiku622Xã Trà Đa23596Xã18Thành phố Pleiku622Xã Chư Á23599Xã19Thành phố Pleiku622Xã An Phú23602Xã20Thành phố Pleiku622Xã Diên Phú23605Xã21Thành phố Pleiku622Xã Ia Kênh23608Xã22Thành phố Pleiku622Xã Gào23611Xã23Thị xã An Khê623Phường An Bình23614Phường24Thị xã An Khê623Phường Tây Sơn23617Phường25Thị xã An Khê623Phường An Phú23620Phường26Thị xã An Khê623Phường An Tân23623Phường27Thị xã An Khê623Xã Tú An23626Xã28Thị xã An Khê623Xã Xuân An23627Xã29Thị xã An Khê623Xã Cửu An23629Xã30Thị xã An Khê623Phường An Phước23630Phường31Thị xã An Khê623Xã Song An23632Xã32Thị xã An Khê623Phường Ngô Mây23633Phường33Thị xã An Khê623Xã Thành An23635Xã34Thị xã Ayun Pa624Phường Cheo Reo24041Phường35Thị xã Ayun Pa624Phường Hòa Bình24042Phường36Thị xã Ayun Pa624Phường Đoàn Kết24044Phường37Thị xã Ayun Pa624Phường Sông Bờ24045Phường38Thị xã Ayun Pa624Xã Ia RBol24064Xã39Thị xã Ayun Pa624Xã Chư Băh24065Xã40Thị xã Ayun Pa624Xã Ia RTô24070Xã41Thị xã Ayun Pa624Xã Ia Sao24073Xã42Huyện KBang625Thị trấn KBang23638Thị trấn43Huyện KBang625Xã Kon Pne23641Xã44Huyện KBang625Xã Đăk Roong23644Xã45Huyện KBang625Xã Sơn Lang23647Xã46Huyện KBang625Xã KRong23650Xã47Huyện KBang625Xã Sơ Pai23653Xã48Huyện KBang625Xã Lơ Ku23656Xã49Huyện KBang625Xã Đông23659Xã50Huyện KBang625Xã Đak SMar23660Xã51Huyện KBang625Xã Nghĩa An23662Xã52Huyện KBang625Xã Tơ Tung23665Xã53Huyện KBang625Xã Kông Lơng Khơng23668Xã54Huyện KBang625Xã Kông Pla23671Xã55Huyện KBang625Xã Đăk HLơ23674Xã56Huyện Đăk Đoa626Thị trấn Đăk Đoa23677Thị trấn57Huyện Đăk Đoa626Xã Hà Đông23680Xã58Huyện Đăk Đoa626Xã Đăk Sơmei23683Xã59Huyện Đăk Đoa626Xã Đăk Krong23684Xã60Huyện Đăk Đoa626Xã Hải Yang23686Xã61Huyện Đăk Đoa626Xã Kon Gang23689Xã62Huyện Đăk Đoa626Xã Hà Bầu23692Xã63Huyện Đăk Đoa626Xã Nam Yang23695Xã64Huyện Đăk Đoa626Xã K' Dang23698Xã65Huyện Đăk Đoa626Xã H' Neng23701Xã66Huyện Đăk Đoa626Xã Tân Bình23704Xã67Huyện Đăk Đoa626Xã Glar23707Xã68Huyện Đăk Đoa626Xã A Dơk23710Xã69Huyện Đăk Đoa626Xã Trang23713Xã70Huyện Đăk Đoa626Xã HNol23714Xã71Huyện Đăk Đoa626Xã Ia Pết23716Xã72Huyện Đăk Đoa626Xã Ia Băng23719Xã73Huyện Chư Păh627Thị trấn Phú Hòa23722Thị trấn74Huyện Chư Păh627Xã Hà Tây23725Xã75Huyện Chư Păh627Xã Ia Khươl23728Xã76Huyện Chư Păh627Xã Ia Phí23731Xã77Huyện Chư Păh627Thị trấn Ia Ly23734Thị trấn78Huyện Chư Păh627Xã Ia Mơ Nông23737Xã79Huyện Chư Păh627Xã Ia Kreng23738Xã80Huyện Chư Păh627Xã Đăk Tơ Ver23740Xã81Huyện Chư Păh627Xã Hòa Phú23743Xã82Huyện Chư Păh627Xã Chư Đăng Ya23746Xã83Huyện Chư Păh627Xã Ia Ka23749Xã84Huyện Chư Păh627Xã Ia Nhin23752Xã85Huyện Chư Păh627Xã Nghĩa Hòa23755Xã86Huyện Chư Păh627Xã Nghĩa Hưng23761Xã87Huyện Ia Grai628Thị trấn Ia Kha23764Thị trấn88Huyện Ia Grai628Xã Ia Sao23767Xã89Huyện Ia Grai628Xã Ia Yok23768Xã90Huyện Ia Grai628Xã Ia Hrung23770Xã91Huyện Ia Grai628Xã Ia Bă23771Xã92Huyện Ia Grai628Xã Ia Khai23773Xã93Huyện Ia Grai628Xã Ia KRai23776Xã94Huyện Ia Grai628Xã Ia Grăng23778Xã95Huyện Ia Grai628Xã Ia Tô23779Xã96Huyện Ia Grai628Xã Ia O23782Xã97Huyện Ia Grai628Xã Ia Dêr23785Xã98Huyện Ia Grai628Xã Ia Chia23788Xã99Huyện Ia Grai628Xã Ia Pếch23791Xã100Huyện Mang Yang629Thị trấn Kon Dơng23794Thị trấn101Huyện Mang Yang629Xã Ayun23797Xã102Huyện Mang Yang629Xã Đak Jơ Ta23798Xã103Huyện Mang Yang629Xã Đak Ta Ley23799Xã104Huyện Mang Yang629Xã Hra23800Xã105Huyện Mang Yang629Xã Đăk Yă23803Xã106Huyện Mang Yang629Xã Đăk Djrăng23806Xã107Huyện Mang Yang629Xã Lơ Pang23809Xã108Huyện Mang Yang629Xã Kon Thụp23812Xã109Huyện Mang Yang629Xã Đê Ar23815Xã110Huyện Mang Yang629Xã Kon Chiêng23818Xã111Huyện Mang Yang629Xã Đăk Trôi23821Xã112Huyện Kông Chro630Thị trấn Kông Chro23824Thị trấn113Huyện Kông Chro630Xã Chư Krêy23827Xã114Huyện Kông Chro630Xã An Trung23830Xã115Huyện Kông Chro630Xã Kông Yang23833Xã116Huyện Kông Chro630Xã Đăk Tơ Pang23836Xã117Huyện Kông Chro630Xã SRó23839Xã118Huyện Kông Chro630Xã Đắk Kơ Ning23840Xã119Huyện Kông Chro630Xã Đăk Song23842Xã120Huyện Kông Chro630Xã Đăk Pling23843Xã121Huyện Kông Chro630Xã Yang Trung23845Xã122Huyện Kông Chro630Xã Đăk Pơ Pho23846Xã123Huyện Kông Chro630Xã Ya Ma23848Xã124Huyện Kông Chro630Xã Chơ Long23851Xã125Huyện Kông Chro630Xã Yang Nam23854Xã126Huyện Đức Cơ631Thị trấn Chư Ty23857Thị trấn127Huyện Đức Cơ631Xã Ia Dơk23860Xã128Huyện Đức Cơ631Xã Ia Krêl23863Xã129Huyện Đức Cơ631Xã Ia Din23866Xã130Huyện Đức Cơ631Xã Ia Kla23869Xã131Huyện Đức Cơ631Xã Ia Dom23872Xã132Huyện Đức Cơ631Xã Ia Lang23875Xã133Huyện Đức Cơ631Xã Ia Kriêng23878Xã134Huyện Đức Cơ631Xã Ia Pnôn23881Xã135Huyện Đức Cơ631Xã Ia Nan23884Xã136Huyện Chư Prông632Thị trấn Chư Prông23887Thị trấn137Huyện Chư Prông632Xã Ia Kly23888Xã138Huyện Chư Prông632Xã Bình Giáo23890Xã139Huyện Chư Prông632Xã Ia Drăng23893Xã140Huyện Chư Prông632Xã Thăng Hưng23896Xã141Huyện Chư Prông632Xã Bàu Cạn23899Xã142Huyện Chư Prông632Xã Ia Phìn23902Xã143Huyện Chư Prông632Xã Ia Băng23905Xã144Huyện Chư Prông632Xã Ia Tôr23908Xã145Huyện Chư Prông632Xã Ia Boòng23911Xã146Huyện Chư Prông632Xã Ia O23914Xã147Huyện Chư Prông632Xã Ia Púch23917Xã148Huyện Chư Prông632Xã Ia Me23920Xã149Huyện Chư Prông632Xã Ia Vê23923Xã150Huyện Chư Prông632Xã Ia Bang23924Xã151Huyện Chư Prông632Xã Ia Pia23926Xã152Huyện Chư Prông632Xã Ia Ga23929Xã153Huyện Chư Prông632Xã Ia Lâu23932Xã154Huyện Chư Prông632Xã Ia Piơr23935Xã155Huyện Chư Prông632Xã Ia Mơ23938Xã156Huyện Chư Sê633Thị trấn Chư Sê23941Thị trấn157Huyện Chư Sê633Xã Ia Tiêm23944Xã158Huyện Chư Sê633Xã Chư Pơng23945Xã159Huyện Chư Sê633Xã Bar Măih23946Xã160Huyện Chư Sê633Xã Bờ Ngoong23947Xã161Huyện Chư Sê633Xã Ia Glai23950Xã162Huyện Chư Sê633Xã AL Bá23953Xã163Huyện Chư Sê633Xã Kông HTok23954Xã164Huyện Chư Sê633Xã AYun23956Xã165Huyện Chư Sê633Xã Ia HLốp23959Xã166Huyện Chư Sê633Xã Ia Blang23962Xã167Huyện Chư Sê633Xã Dun23965Xã168Huyện Chư Sê633Xã Ia Pal23966Xã169Huyện Chư Sê633Xã H Bông23968Xã170Huyện Chư Sê633Xã Ia Ko23977Xã171Huyện Đăk Pơ634Xã Hà Tam23989Xã172Huyện Đăk Pơ634Xã An Thành23992Xã173Huyện Đăk Pơ634Thị trấn Đak Pơ23995Thị trấn174Huyện Đăk Pơ634Xã Yang Bắc23998Xã175Huyện Đăk Pơ634Xã Cư An24001Xã176Huyện Đăk Pơ634Xã Tân An24004Xã177Huyện Đăk Pơ634Xã Phú An24007Xã178Huyện Đăk Pơ634Xã Ya Hội24010Xã179Huyện Ia Pa635Xã Pờ Tó24013Xã180Huyện Ia Pa635Xã Chư Răng24016Xã181Huyện Ia Pa635Xã Ia KDăm24019Xã182Huyện Ia Pa635Xã Kim Tân24022Xã183Huyện Ia Pa635Xã Chư Mố24025Xã184Huyện Ia Pa635Xã Ia Tul24028Xã185Huyện Ia Pa635Xã Ia Ma Rơn24031Xã186Huyện Ia Pa635Xã Ia Broăi24034Xã187Huyện Ia Pa635Xã Ia Trok24037Xã188Huyện Krông Pa637Thị trấn Phú Túc24076Thị trấn189Huyện Krông Pa637Xã Ia RSai24079Xã190Huyện Krông Pa637Xã Ia RSươm24082Xã191Huyện Krông Pa637Xã Chư Gu24085Xã192Huyện Krông Pa637Xã Đất Bằng24088Xã193Huyện Krông Pa637Xã Ia Mláh24091Xã194Huyện Krông Pa637Xã Chư Drăng24094Xã195Huyện Krông Pa637Xã Phú Cần24097Xã196Huyện Krông Pa637Xã Ia HDreh24100Xã197Huyện Krông Pa637Xã Ia RMok24103Xã198Huyện Krông Pa637Xã Chư Ngọc24106Xã199Huyện Krông Pa637Xã Uar24109Xã200Huyện Krông Pa637Xã Chư Rcăm24112Xã201Huyện Krông Pa637Xã Krông Năng24115Xã202Huyện Phú Thiện638Thị trấn Phú Thiện24043Thị trấn203Huyện Phú Thiện638Xã Chư A Thai24046Xã204Huyện Phú Thiện638Xã Ayun Hạ24048Xã205Huyện Phú Thiện638Xã Ia Ake24049Xã206Huyện Phú Thiện638Xã Ia Sol24052Xã207Huyện Phú Thiện638Xã Ia Piar24055Xã208Huyện Phú Thiện638Xã Ia Peng24058Xã209Huyện Phú Thiện638Xã Chrôh Pơnan24060Xã210Huyện Phú Thiện638Xã Ia Hiao24061Xã211Huyện Phú Thiện638Xã Ia Yeng24067Xã212Huyện Chư Pưh639Thị trấn Nhơn Hoà23942Thị trấn213Huyện Chư Pưh639Xã Ia Hrú23971Xã214Huyện Chư Pưh639Xã Ia Rong23972Xã215Huyện Chư Pưh639Xã Ia Dreng23974Xã216Huyện Chư Pưh639Xã Ia Hla23978Xã217Huyện Chư Pưh639Xã Chư Don23980Xã218Huyện Chư Pưh639Xã Ia Phang23983Xã219Huyện Chư Pưh639Xã Ia Le23986Xã220Huyện Chư Pưh639Xã Ia BLứ23987Xã

(*) Nguồn dữ liệu cập nhật từ Tổng Cục Thống Kê tới tháng 01/2021. Có thể tại thời điểm bạn xem bài viết này các số liệu đã khác.

tỉnh Gia Lai có tất cả bào nhiêu huyện?

Đơn vị hành chính cấp huyện, thị xã, thành phố: 17, gồm 1 thành phố trực thuộc, 2 thị xã và 14 huyện. Đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn: 222, gồm 24 phường, 12 thị trấn và 186 xã.

Gia Lai có bào nhiêu thị trấn?

Tỉnh Gia Lai có 17 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 2 thị xã và 14 huyện, với 220 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 24 phường, 14 thị trấn và 182 xã.

Gia Lai có thành phố gì?

Pleiku là thành phố, tỉnh lỵ, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của tỉnh Gia Lai ở vùng Tây Nguyên, Việt Nam. Pleiku nằm trên ngã ba quốc lộ 14 và quốc lộ 19 có độ cao 785 m.

Gia Lai có bào nhiêu thôn làng?

Đến nay, toàn tỉnh Gia Lai đã có 91 xã, 118 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó 104 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số); 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.