Hiện tượng khống chế sinh học là gì ý nghĩa năm 2024

 1. Ví dụ: Vào ngày mùa, lúa tốt tươi, chuột đồng có nhiều thức ăn phát triển nhanh về số lượng. Chuột làm thức ăn cho rắn nên số lượng rắn tăng lên. Sự phát triển đàn rắn làm số lượng chuột giảm xuống.

* Nguyên nhân và vai trò của khống chố sinh học:

 1. Nguyên nhân:

Trong quần xã, các loài sinh vật có quan hệ mật thiết về dinh dưỡng nơi ở, loài này là nguồn thức ăn cho loài khác. Do vậy, thường xuyên xảy quan hệ đối địch giữa các loài với nhau, tạo ra sự kìm hãm về phát triển lượng trong mỗi quần thể.

 1. Vai trò của hiện tượng không chế sinh học:

- Sự không chế số lượng trong mỗi quần thể đã điều chỉnh tỉ lệ sinh tử vong dẫn đến cân bằng quần thể.

 1. Trang chủ
 2. Thi thử THPT Quốc gia
 3. Sinh học

Câu hỏi:

20/03/2020 260

 1. Dẫn đến trạng thái cân bằng sinh học.

Đáp án chính xác

 1. Làm tăng mối quan hệ giữa các loài
 1. Phá vỡ trạng thái cân bằng sinh học.
 1. Làm giảm mối quan hệ giữa các loài.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Đáp án A

Khống chế sinh học là hiện tượng số lượng cá thể của một loài bị khống chế ở một mức nhất định, không tăng quá cao hoặc giảm quá thấp do tác động của các mối quan hệ hỗ trợ hoặc đối kháng giữa các loài trong quần xã. Trong nông nghiệp, sử dụng các loài thiên địch để tiêu diệt các loài gây hại khác. Ví dụ: sử dụng ong kí sinh để diệt bọ dừa, sử dụng rệp xám để hạn chế số lượng cây xương rồng bà.

Quảng cáo

Hiện tượng khống chế sinh học là gì ý nghĩa năm 2024

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo quan niệm hiện đại, cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống là:

 1. Axit nuclêic và lippit
 1. Saccarit và phôtpholipit
 1. Prôtêin và axit nuclêic
 1. Prôtêin và lipit

Câu 2:

Yếu tố quyết định mức độ đa dạng của một thảm thực vật ở cạn là:

 1. không khí.
 1. nước.
 1. ánh sáng.
 1. gió.

Câu 3:

Quá trình hút nước bị động của hệ rễ diễn ra là nhờ cơ chế nào?

 1. Sự thoát hơi nước ở lá tạo ra.
 1. Hoạt động trao đổi chất của hệ rễ
 1. Hoạt động hô hấp của hệ rễ.
 1. Sự hút khoáng của rễ.

Câu 4:

Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Biết rằng các cây tứ bội giảm phân cho giao tử 2n có khả năng thụ tinh bình thường. Tính theo lí thuyết, phép lai giữa hai cây cà chua tứ bội có kiểu gen AAaa và aaaa cho đời con có tỷ lệ kiểu hình là:

 1. 11 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng
 1. 3 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng
 1. 35 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng
 1. 5 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng

Câu 5:

Các nguyên tố có mặt trong cấu trúc đơn phân của Acid Nucleic là:

 1. C, H, O, N, S.
 1. C, N, O, S, P.
 1. C, H, O, N, P.
 1. C, H, O

Câu 6:

Ở người, alen A quy định mắt nhìn màu bình thường trội hoàn toàn so với alen a quy định bệnh mù màu đỏ - xanh lục, gen này nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X. Có hai anh em đồng sinh cùng trứng, người anh (1) không bị bệnh mù màu đỏ - xanh lục có vợ (2) bị bệnh mù màu đỏ - xanh lục sinh con đầu lòng (3) không bị bệnh này. Người em (4) có vợ (5) không bị bệnh mù màu đỏ - xanh lục sinh con đầu lòng (6) bị bệnh này. Cho biết không phát sinh đột biến mới, kiểu gen của những người từ (1) đến (6) lần lượt là:

 1. XAY, XaXa, XAXa, XAY, XAXA, XaY
 1. XAY, XaXa, XAXa, XAY, XAXa, XaY
 1. XAY, XaXa, XAY, XAY, XAXA, XaY
 1. XAY, XaXa, XAXa, XAY, XAXA, XAY

Câu 7:

Cho các phát biểu sau đây:

(1) Loại đột biến thay thế cặp nucleotit có thể làm tăng các loại alen về một gen nào đó trong vốn gen của quần thể.

(2) Khi đột biến làm thay thế một cặp nucleotit trong gen sẽ làm thay đổi trình tự acid amin trong chuỗi polipeptit.

(3) Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào điều kiện môi trường cũng như phụ thuộc vào tổ hợp gen.

(4) Trong quá trình nhân đôi ADN, sự có mặt của bazơ nitơ dạng hiếm có thể làm phát sinh đột biến gen.