Quyết toán thuế tncn làm việc 2 nơi năm 2024

Cho tôi hỏi cá nhân có thu nhập 2 nơi có được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân không? Mong được giải đáp. Câu hỏi của anh Quốc ở Hưng Yên.

Cá nhân có thu nhập 2 nơi có được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân không?

Căn cứ Tiểu mục 2 Mục 3 Công văn 5749/CT-TNCN năm 2018 hướng dẫn về những trường hợp không được phép ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân như sau:

Ủy quyền quyết toán thuế

...

2. Cá nhân không được ủy quyền quyết toán cho tổ chức trả thu nhập

- Cá nhân đảm bảo điều kiện được ủy quyền quy định tại điểm 1 nêu trên nhưng đã được tổ chức trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì không ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập (trừ trường hợp tổ chức trả thu nhập đã thu hồi và hủy chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho cá nhân).

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị nhưng vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế không làm việc tại tổ chức đó.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế hoặc khấu trừ thuế chưa đủ (bao gồm trường hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ).

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại nhiều nơi.

- Cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% (kể cả trường hợp có thu nhập vãng lai duy nhất tại một nơi).

- Cá nhân chưa đăng ký mã số thuế

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo thì không ủy quyền quyết toán thuế mà cá nhân tự khai quyết toán thuế kèm theo hồ sơ xét giảm thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 46 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Như vậy, trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại 2 nơi thì không được phép ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức trả thu nhập.

Quyết toán thuế tncn làm việc 2 nơi năm 2024

Cá nhân có thu nhập 2 nơi có được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân không? (Hình từ Internet)

Không ủy quyền quyết toán thuế TNCN có được giảm trừ gia cảnh không?

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 25 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định các khoản giảm trừ gia cảnh:

Các khoản giảm trừ

Các khoản giảm trừ theo hướng dẫn tại Điều này là các khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh. Cụ thể như sau:

1. Giảm trừ gia cảnh

...

  1. Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh

c.1) Giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế:

c.1.1) Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.

c.1.2) Đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng 01 hoặc từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam trong năm tính thuế (được tính đủ theo tháng).

...

c.1.3) Trường hợp trong năm tính thuế cá nhân chưa giảm trừ cho bản thân hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế theo quy định.

c.2) Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

c.2.1) Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

c.2.2) Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký. Đối với người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ gia cảnh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giảm trừ gia cảnh cho đến khi được cấp mã số thuế.

...

Như vậy, người nộp thuế được giảm trừ gia cảnh cho bản thân khi có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.

Về nguyên tắc người nộp thuế được giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế hoặc cho người phụ thuộc khi người nộp thuế đăng ký và được cơ quan thuế cấp mã số thuế và không phụ thuộc vào việc có ủy quyền quyết toán thuế hay không

Cho nên, trường hợp người nộp thuế không ủy quyền quyết toán thuế TNCN thì vẫn được giảm trừ gia cảnh.

Đối tượng nào phải trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế?

Căn cứ Tiểu mục 1 Mục 1 Công văn 9188/CTHN-HKDCN năm 2022 quy định đối tượng phải trực tiếp quyết toán thuế TNCN với cơ quan Thuế là cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công, cụ thể như sau:

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công nếu có số thuế phải nộp thêm trừ các trường hợp có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán thuế từng năm từ 50.000 đồng trở xuống.

- Cá nhân có số thuế nộp thừa có nhu cầu đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo.

- Cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam phải khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.

Lưu ý: Cá nhân có mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch đầu tiên dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì năm quyết toán đầu tiên là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Trong năm làm việc 2 nơi thì quyết toán thuế TNCN như thế nào?

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên mà không đáp ứng điều kiện được ủy quyền quyết toán theo quy định thì phải trực tiếp khai quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.30 thg 3, 2024nullQuyết toán thuế TNCN cho người làm 2 công ty trong 1 năm như thế ...thuvienphapluat.vn › hoi-dap-phap-luat › 83A0B90-hd-quyet-toan-thue-tn...null

Thu nhập 2 nơi thì quyết toán như thế nào?

Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).nullCá nhân thu nhập 2 nơi không đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thuế ...matbao.in › huong-dan › ca-nhan-thu-nhap-2-noi-khong-du-dieu-kien-uy-...null

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công từ hai nơi trở lên thuốc điện tử quyết toán thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế ở đầu HD?

Trường hợp cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công tại hai nơi trở lên bao gồm cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp, vừa có thu nhập do tổ chức chi trả đã khấu trừ thì cá nhân nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm.nullTự quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì nộp hồ sơ ở đâu?thuvienphapluat.vn › lao-dong-tien-luong › tu-quyet-toan-thue-thu-nhap-c...null

Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh là gì?

Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (là những người mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng như con chưa thành niên/tài tật/không có khả năng lao động; bố mẹ già hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động; những người không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng, v. vv..)nullHướng dẫn đăng ký giảm trừ gia cảnh mới nhất năm 2024 - TopCVwww.topcv.vn › cach-tinh-giam-tru-gia-canhnull