Tổ hợp chập 3 của 6 bă ng bao nhiêu năm 2024

Tổ hợp chập 3 của 6 bă ng bao nhiêu năm 2024

 • *
  Tổ hợp chập 3 của 6 bă ng bao nhiêu năm 2024
  Công thức tổng hợp
  • HOÁN VỊ: Cho một tập A = {1,2,3,4,5}. Mỗi một số được ghép từ tất cả phần tử gọi là một Hoán Vị.
   • Ví dụ với tập A. 25431 là 1 hoán vị, 14325 cũng là 1 hoán vị
   • Tổng cộng tập A có 5! = 120 hoán vị. Tương đương có 120 số có 5 chữ số
   • Giữa 2 hoán vị bất kỳ. Thì có số phần tử bằng nhau, chỉ có cách sắp xếp khác nhau.
   • Ký hiệu Pn = n!
  • CHỈNH HỢP: Cho một tập A = {1,2,3,4,5}. Ta sẽ xem có bao nhiêu số có 3 chữ số được tạo từ những phần tử trong tập A. Gọi số đó là ABC:
   • Số A ta có 5 lựa chọn từ 1-5. Số B ta có 4 lựa chọn vì A chọn mất 1 số. Tương tự C còn có 3 lựa chọn.
   • Vậy ABC sẽ có 5*4*3 = 60 chữ số có 3 chữ số được khi ghép các phần tử trong A vào với nhau.
   • Đó gọi là Chỉnh Hợp. Chính xác hơn theo ví dụ trên thì đó là chỉnh hợp chập 3 của 5.
   • Ký hiệu Akn = n! / (n-k)!
  • TỔ HỢP: Tổ hợp chập k của n. Ký hiệu là Ckn là phép chia của tổng số chỉnh hợp chập k của n cho số hoán vị k ( hay còn gọi là k giai thừa).
   • * Công thức Ckn = Akn / k!
   • Tổng quát về tổ hợp. Khi bạn có tập A = {1,2,3,4,5}. Bạn muốn tạo một tập con B từ tập A nhưng mà chỉ cho B lấy 3 phần tử từ A thôi. Vậy câu hỏi đặt ra là B sẽ bao nhiêu trường hợp?
    • B có thể là {1,2,3} hoặc {1,3,4} hoặc {1,4,5}….
    • Thực chất một B có thể tạo được 6 chữ số khác nhau.
     • Ví dụ B = {1,2,3} => 123, 132, 213, 231, 321, 312.
     • Mỗi một tập con B sẽ tạo được 6 số khác nhau
    • Vậy thì ta hẳn đã đoán được 1 chỉnh hợp chập 3 của 5 sẽ lớn hơn gấp 6 lần so với tổ hợp chập 3 của 5.
    • Và con số 6 lần đó chính là bằng 3!
    • Vậy Tổ hợp chập 3 của 5 sẽ bằng 60/3! = 10.
    • Công thức Ckn = n! / ((n-k)! * k!)
  • Ví dụ: Một lớp có 12 nam và 8 nữ, cử ngẫu nhiên đoàn đại biểu gồm 5 người
   • A. Tính xem có bao nhiêu cách chọn.
   • B. Tính xem có bao nhiêu cách chọn 3 nam và 2 nữ
   • Giải:
    • A. Vì chọn ngẫu nhiên 5 người trong 20 người, không phân biệt nam nữ cũng như sắp xếp nên nó sẽ là tổ hợp chập 5 của 20.
     • C520 = 20! / ((20-5)! * 5!) = 15504 cách lựa chọn
    • B. Chúng ta cần chọn ngẫu nhiên 3 bạn nam và ghép với 2 bạn nữ do đó nó là một tổ hợp 3 nam bất kỳ ghép với một tổ hợp 2 nữ bất kỳ.
     • Ta có C312 * C28 = [12! / ((12-3)! * 3!)] * [8! / ((8 -2)! * 2!)] = 6160 cách lựa chọn

Điều hướng bài viết

Chắc hẳn khi tiếp xúc với bài toán về tổ hợp, chỉnh hợp và hoán vị, không ít các em học sinh sẽ hoang mang vì nhầm lẫn giữa các khái niệm và phân biệt công thức chính xác. Bài viết dưới đây sẽ giải thích rõ hơn về tổ hợp và chỉnh hợp hoán vị để mỗi học sinh đều nắm chắc các định nghĩa và công thức thật chuẩn nhé!

1. Hoán vị là gì?

Khái niệm hoán vị

Nếu tách riêng nghĩa từng từ ra, chúng ta có thể hiểu đơn giản rằng “hoán” trong từ hoán đổi và “vị” trong từ vị trí.

Ta cho một tập hợp X gồm n phần tử phân biệt với n ≥ 0. Mỗi một cách sắp xếp n phần tử của X theo thứ tự nào đó thì được gọi là một hoán vị của n phần tử.

Số các hoán vị của n phần tử được ký hiệu là Pn.

Tổ hợp chập 3 của 6 bă ng bao nhiêu năm 2024

Các dạng hoán vị thường gặp

Hoán vị lặp là gì?

Hiểu 1 cách đơn giản nhất, hoán vị lặp là khi cho n đối tượng mà trong đó có ni đối tượng loại i có cấu trúc giống hệt nhau. Điều này có nghĩa là với mỗi cách sắp xếp n số phần tử trong đó có n1 phần tử là a1, n2 phần tử là a2,........ và nk phần tử là ak (trong đó: n1 + n2 + n3 +.....+ nk = n) theo một thứ tự bất kì được gọi là hoán vị lặp cấp n và kiểu (n1, n2, n3,....., nk) của k phần tử.

Mỗi cách sắp xếp có thứ tự n đối tượng đã cho gọi là một hoán vị lặp của n.

Công thức tính hoán vị lặp:

Trong đó:

Pn là hoán vị lặp cấp n và kiểu (n1, n2, n3,....., nk) của k phần tử

n = n1 + n2 + n3 +.....+ nk là số phân tử

n1 là số phần tử a1 giống nhau

n2 là số phần tử a2 giống nhau

....

nk là số phần tử ak giống nhau

Hoán vị vòng

Hoán vị vòng là gì là một trong những khái niệm được rất nhiều bạn học sinh quan tâm. Có thể hiểu một cách đơn giản, hoán vị vòng là một loại hoán vị mà các phần tử bên trong hoán vị tạo thành đúng 1 vòng với số phần từ là k>1 với k là số nguyên.

Hoán vị vòng được tính theo công thức sau: Q(n)= (n-1)!

Hoán vị đồng nhất

Hoán vị đồng nhất hay hoán vị “đổi chỗ” là một dạng hoán vị mà phần tử thứ nhất với phần tử thứ nhất, phần tử thứ hai với phần tử thứ hai,… điều này có nghĩa là là trên thực tế không đổi chỗ các phần tử.

2. Tổ hợp là gì?

Trong chương trình Toán học, tổ hợp là cách ta chọn những phần tử từ một nhóm lớn hơn mà không phân biệt thứ tự. Trong một vài trường hợp chúng ta còn có thể đếm được số tổ hợp.

Tổ hợp chập k của n phần tử được hiểu là số những nhóm gồm k phần tử được lấy ra từ n phần tử, mà giữa chúng chỉ khác nhau về thành phần cấu tạo chứ không quan trọng về thứ tự sắp xếp các phần tử.

Với mỗi một tập con gồm k phần tử của tập hợp gồm n phần tử (n > 0) được gọi là một tổ hợp chập k của n.

3. Chỉnh hợp là gì?

Chỉnh hợp là cách chọn những phần tử từ một nhóm lớn hơn và có phân biệt thứ tự, trái với tổ hợp là không phân biệt thứ tự.

Chỉnh hợp chập k của n phần tử là một tập con của tập hợp mẹ S chứa n phần tử. Tập con này gồm k phần tử riêng biệt thuộc S và có sắp xếp theo thứ tự.

4. Mối quan hệ giữa tổ hợp, chỉnh hợp và hoán vị

Thông qua định nghĩa, chúng ta có thể thấy tổ hợp, chỉnh hợp và hoán vị có một mối liên hệ với nhau.

Cụ thể một chỉnh hợp chập k của n được tạo thành bằng cách thực hiện 2 bước như sau:

 • Bước 1: Lấy 1 tổ hợp chập k của n phần tử.
 • Bước 2: Hoán vị k phần tử.

Do đó chúng ta có công thức liên hệ giữa chỉnh hợp, tổ hợp, hoán vị như sau:

$A^{k}n=C^{k}nP_{k}$

Tổ hợp, chỉnh hợp và hoán vị là những kiến thức có thể xuất hiện trong một số đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán những năm qua. Chính vì vậy đây là phần kiến thức mà các em học sinh cũng cần phải nắm được trong quá trình ôn thi.

Đăng ký ngay để được các thầy cô ôn tập và xây dựng lộ trình ôn thi THPT môn Toán vững vàng

Tổ hợp chập 3 của 6 bă ng bao nhiêu năm 2024

5. Quy tắc đểm tổ hợp, chỉnh hợp và hoán vị

Quy tắc đếm tổ hợp

Cho một tập hợp A bao gồm có n phần tử với n > 0. Một tổ hợp chập k bất kì của các phần tử thuộc tập hợp A là một tập hợp con có k phần tử của A ; 0 ⩽ k ⩽ n ; k ∈ N.

Số tổ hợp được tính theo công thức sau: n!(n-k)!

Quy tắc đếm chỉnh hợp

Cho một tập hợp A bao gồm n phần tử; n⩾1.

Một chỉnh hợp chập k các phần tử của tập hợp A là một cách sắp xếp k phần tử khác nhau của A trông đó 1⩽k⩽n và k ∈ N

Số chỉnh hợp được tính theo công thức: n!k!(n-k)!

Quy tắc đếm hoán vị

Với tập hợp bao gồm có n phần tử khác nhau, ta có thể thiết lập được một hoán vị của r phần tử từ tập hợp này như sau:

Chọn phần tử đầu tiên, ta có tổng cộng n cách;

Chọn phần tử thứ hai, ta có n-1 cách xếp hoán vị;

...

Tương tự trong trường hợp ta chọn phần tử thứ r, ta sẽ có r-1 cách xếp hoán vị.

 • Trong trường hợp r = n, ta có được công thức tính số lượng các hoán vị khác nhau của n phần tử với công thức: P(n) = n!
 • Trong trường hợp r

6. Công thức tính hoán vị - chỉnh hợp - tổ hợp

5.1. Công thức tính chỉnh hợp

Theo những định nghĩa nêu trên, ta có số chỉnh hợp chập k của một tập hợp có n phần tử với $1\leq k\leq n$ với công thức:

$A^{k}n=\frac{n!}{(n-k)!}=n.(n-1)(n-2)...(n-k+1)$

Ví dụ 1: Có bao nhiêu cách xếp ba bạn Hưng, Hoàng, Hiếu vào hai chỗ ngồi cho trước?

Giải: $A_{3}^{2}=\frac{3!}{(3-2)!}=3!=6$ cách

Ví dụ 2: Sẽ có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số (1,2,3,4,5,6,7)?

Giải: Ta có mỗi một số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau được lập bằng cách lấy ra từ 4 chữ số từ tập A={1;2;3;4;5;6;7} và sắp xếp chúng theo thứ tự nhất định. Mỗi số như vậy sẽ được coi là một chỉnh hợp chập 4 của 7 phần tử.

Vậy số các số cần tìm là các số: $A_{7}^{4}$=840 số

5.2. Công thức tổ hợp

Ta có tổ hợp chập k của n phần tử ($1\leq k\leq n$) là :

$C^{k}n=\frac{n!}{k!(n-k)!}=\frac{n(n-1)(n-2)...(n-k+1)}{k!}$

Trong đó có kn và có kết quả bằng 0 khi có k > n.

Ví dụ về tổ hợp số 1: Ông A có 11 người bạn. Ông A muốn mời 5 người trong họ đi chơi. Trong 11 người có 2 người không muốn gặp mặt nhau. Hỏi ông A có bao nhiêu cách mời?

Giải: Ông A chỉ mời 1 trong 2 người bạn đó và mời thêm 4 trong số 9 người bạn còn lại, ta có: $2.C_{4}^{9}$=252

Ông A không mời 2 người bạn đó mà chỉ mời 5 trong số 9 người bạn kia, ta có: $C_{5}^{9}$=126

Như vậy tổng cộng ông A có 252+126=378 cách mời.

Ví dụ về tổ hợp số 2: Một bàn học sinh có 3 nam và 2 nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra 2 bạn để làm trực nhật?

Mỗi một cách chọn ra 2 bạn để làm công việc trực nhật là một tổ hợp chập 2 của 5 phần tử. Vậy chúng ta có số cách chọn là: $C_{5}^{2}$=10.

\>> Xem thêm: Công thức tính tổ hợp xác suất và các dạng bài tập

PAS VUIHOC – GIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:

⭐ Xây dựng lộ trình học từ mất gốc đến 27+

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học theo sở thích

⭐ Tương tác trực tiếp hai chiều cùng thầy cô

⭐ Học đi học lại đến khi nào hiểu bài thì thôi

⭐ Rèn tips tricks giúp tăng tốc thời gian làm đề

⭐ Tặng full bộ tài liệu độc quyền trong quá trình học tập

Đăng ký học thử miễn phí ngay!!

Tổ hợp chập 3 của 6 bă ng bao nhiêu năm 2024

5.3. Công thức tính hoán vị

Ở công thức hoán vị rất đơn giản, khi cho tập hợp gồm n phần tử (n > 0), chúng ta có được công thức hoán vị của n phần tử đã cho là:

Pn=n!

Ví dụ 1: Cho một tập hợp A = {3, 4, 5, ,6, 7}. Từ tập hợp A chúng ta có thể lập được bao nhiêu số gồm có 5 chữ số phân biệt?

Giải: Áp dụng theo công thức $P_{n}$=n! ta có: $P_{5}$=5!=120 số

Ví dụ 2: Hãy tính số cách xếp 10 bạn học sinh thành một hàng dọc.

Giải: Mỗi cách xếp 10 bạn học sinh thành hàng dọc là một hoán vị của 10 phần tử.

Vậy số cách xếp bạn học sinh thành một hàng dọc là $P_{10}$=10!

VUIHOC đã giúp các em nắm rõ hơn về lý thuyết công thức tổ hợp chỉnh hợp và hoán vị trong chương trình Toán 11. Bên cạnh đó, nền tảng học online