Trúng số bao nhiêu thì phải đóng thuế năm 2024

Theo quy định tại Khoản 6, Điều 3, Luật Thuế thu nhập cá nhân và Khoản 6, Điều 3, Nghị định 100/2008/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN, được hướng dẫn cụ thể tại Điểm 6, Mục II, Phần A, Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính, thì thu nhập từ trúng thưởng là các khoản tiền hoặc hiện vật mà cá nhân nhận được dưới các hình thức sau đây là thu nhập phải chịu thuế:

- Trúng thưởng xổ số do các công ty xổ số phát hành trả thưởng.

- Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại khi tham gia mua bán hàng hóa, dịch vụ.

- Trúng thưởng trong các hình thức cá cược, đặt cược được pháp luật cho phép.

- Trúng thưởng trong các casino được pháp luật cho phép hoạt động.

- Trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác do các tổ chức kinh tế, cơ quan hành chính, sự nghiệp, các đoàn thể và các tổ chức, cá nhân khác tổ chức.

Trúng thưởng bao nhiêu phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Tại Điều 15, Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế.

Cũng theo quy định tại Khoản 2, Điều 21 và Khoản 2, Điều 23 của Luật này thì thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng áp dụng biểu thuế toàn phần, thuế suất 10%.

Trúng số bao nhiêu thì phải đóng thuế năm 2024

Theo quy định giá trị giải thưởng từ 10 triệu đồng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Người trả và người nhận thưởng có trách nhiệm gì khi cá nhân trúng thưởng?

Căn cứ Khoản 1, Điều 24 Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú như sau:

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách Nhà nước và quyết toán thuế đối với các loại thu nhập chịu thuế trả cho đối tượng nộp thuế.

- Cá nhân có thu nhập chịu thuế có trách nhiệm kê khai, nộp thuế vào ngân sách Nhà nước và quyết toán thuế đối với mọi khoản thu nhập theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Người trúng thưởng không có khả năng tài chính đóng thuế thuế thu nhập cá nhân cho phần thưởng đó thì sẽ được giải quyết như thế nào?

Theo chuyên gia tư vấn luật, trường hợp phần thưởng có giá trị lớn, người trúng thưởng không đủ khả năng tài chính nộp thuế thu nhập khi nhận phần thưởng đó, thì người trúng thưởng cần đề nghị người trả thưởng, khấu trừ tiền thuế từ giá trị của phần thưởng, để nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Nếu giá trị phần thưởng bằng tiền thì khấu trừ thuế bằng tiền. Nếu phần thưởng bằng hiện vật thì trả thưởng bằng hiện vật có giá trị thấp hơn (theo giá trị còn lại của hiện vật trúng thưởng, sau khi khấu trừ thuế); hoặc bán hiện vật trúng thưởng, khấu trừ thuế, trả bằng tiền cho người nhận thưởng.

Thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng được xác định bằng công thức nào?

Đối với cá nhân cư trú

Trong đó:

1. Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng không phụ thuộc vào số lần nhận tiền thưởng. Cụ thể được xác định bằng công thức sau:

Riêng đối với một số trò chơi có thưởng, thu nhập tính thuế được xác định như sau:

- Đối với trúng thưởng xổ số là toàn bộ giá trị tiền thưởng vượt trên 10 triệu đồng trên một (01) vé xổ số nhận được trong một đợt quay thưởng chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào.

- Đối với trúng thưởng khuyến mại bằng hiện vật là giá trị của sản phẩm khuyến mại vượt trên 10 triệu đồng được quy đổi thành tiền theo giá thị trường tại thời điểm nhận thưởng chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào.

- Đối với trúng thưởng trong các hình thức cá cược, đặt cược là toàn bộ giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người tham gia nhận được chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào.

- Đối với trúng thưởng từ các trò chơi, cuộc thi có thưởng được tính theo từng lần lĩnh thưởng. Giá trị tiền thưởng bằng toàn bộ số tiền thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người chơi nhận được chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào.

2. Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 10%.

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng là thời điểm tổ chức trả thưởng cho người trúng thưởng.

Đối với cá nhân không cư trú

Trong đó:

1. Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng của cá nhân không cư trú được xác định như đối với cá nhân cư trú. Công thức tính thu nhập tính thuế được xác định như sau:

2. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm tổ chức ở Việt Nam trả tiền thưởng cho cá nhân không cư trú.

Ví dụ: Ông M vào một điểm vui chơi giải trí tại Việt Nam chơi trò chơi có thưởng. Từ lúc vào đến lúc rời đi ông M đã 3 lần đổi tiền mặt lấy đồng Chip (còn gọi là token, check hay phỉnh - một dụng cụ đánh bạc sử dụng trong các sòng bài, thường được sử dụng trong các sòng bạc để chơi trò chơi may rủi như poker, blackjack, roulette), tổng giá trị của cả 3 lần đổi là 20 triệu đồng.

Sau đó, ông M thực hiện 2 lần đổi đồng chip lấy tiền mặt, tổng giá trị 2 lần đổi là 50 triệu đồng. Căn cứ vào các lần đổi tiền thì thu nhập từ trúng thưởng và thu nhập tính thuế của ông M được xác định:

- Thu nhập từ trúng thưởng = 50 triệu - 20 triệu = 30 triệu đồng.

- Thu nhập tính thuế = 30 triệu - 10 triệu = 20 triệu đồng.

- Thuế thu nhập cá nhân của ông M = 20 triệu x 10% = 2 triệu đồng.

Lưu ý:

Trường hợp một giải thưởng nhưng có nhiều người trúng giải thì thu nhập tính thuế được phân chia cho từng người nhận giải thưởng. Người được trúng giải phải xuất trình các căn cứ pháp lý chứng minh.

Nếu không có căn cứ pháp lý chứng minh thì thu nhập trúng thưởng tính cho một cá nhân. Trường hợp cá nhân trúng nhiều giải thưởng trong một cuộc chơi thì thu nhập tính thuế được tính trên tổng giá trị của các giải thưởng.

Cá nhân có thu nhập chịu thuế có trách nhiệm kê khai, nộp thuế vào ngân sách Nhà nước. Ảnh minh họa: TL

Khấu trừ thuế từ thu nhập từ trúng thưởng như thế nào?

Căn cứ Điểm g, Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC: "Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:

"Thu nhập từ trúng thưởng

Tổ chức trả tiền thưởng có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thưởng cho cá nhân trúng thưởng. Số thuế khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư này".

Như vậy, tổ chức trả tiền thưởng có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thưởng cho cá nhân trúng thưởng. Số thuế khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Hướng dẫn về việc xác nhận thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng?

Căn cứ các quy định trên, với trường hợp cá nhân nhận được khoản thưởng bằng tiền hoặc hiện vật do tham gia cuộc thi của đơn vị tổ chức được xác định là thu nhập từ trúng thưởng theo hướng dẫn tại Khoản 6, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

- Nếu phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà cá nhân trúng giải thưởng nhận được thì đơn vị thực hiện khấu trừ thuế TNCN trước khi trả thưởng cho cá nhân trúng thưởng. Số thuế khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

- Việc kê khai thuế TNCN đối với tổ chức chi trả thu nhập từ trúng thưởng cho cá nhân được thực hiện theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Lưu ý: Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn chính sách thuế của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra kiểm tra số 6 để được hỗ trợ giải quyết.

Trúng thưởng bao nhiêu phải đóng thuế?

Theo đó, trúng thưởng trên 10 triệu đồng phải nộp thuế thu nhập. Thu nhập tính thuế là phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng của thu nhập từ trúng thưởng trong một cuộc chơi.

Người trúng vietlott phải nộp thuế bao nhiêu?

Nếu trúng giải thưởng với số tiền là 5 triệu đồng thì người trúng giải cần nộp 10% thuế thu nhập cá nhân. Nếu mức tiền thưởng trúng giải nằm trong khoảng mức từ 5 tỷ - 10 tỷ, lúc này người trúng thưởng cần đóng mức thuế là 20%.

Trúng số 2 tỷ phải đóng thuế bao nhiêu?

Như vậy, trong trường hợp trúng vé số 2 tỷ thì ta có công thức tính thuế như sau: Thuế thu nhập cá nhân = 2 tỷ đồng x 10% = 200.000.000 đồng. Do đó trúng số 2 tỷ thì sẽ nộp thuế 200.000.000 đồng.

Trúng số độc đắc bao nhiêu tiền?

Cũng theo quy định tại Khoản 2, Điều 21 và Khoản 2, Điều 23 của Luật này thì thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng áp dụng biểu thuế toàn phần, thuế suất 10%. Theo quy định giá trị giải thưởng từ 10 triệu đồng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân.