boxgiver là gì - Nghĩa của từ boxgiver

boxgiver có nghĩa là

Người người cho đi hộp di chuyển

Ví dụ

Yo, Tôi đã thấy Jim tặng hộp cho bạn bè của mình, anh ấy chắc chắn là một chiếc hộp.

boxgiver có nghĩa là

Một Boxgiver là một người người cho đi hộp di chuyển bởi vì họ không cần họ nữa.

Ví dụ

Yo, Tôi đã thấy Jim tặng hộp cho bạn bè của mình, anh ấy chắc chắn là một chiếc hộp.