Dụng nam châm điện hoạt động dựa trên tác dụng nào của dòng điện

Cần cẩu dùng nam châm điện hoạt động dựa trên tác dụng nào của dòng điện?

   A. Tác dụng nhiệt     B. Tác dụng phát sáng

   C. Tác dụng từ     D. Tác dụng hoá học

Các câu hỏi tương tự

Cần cẩu dùng nam châm điện hoạt động dựa trên tác dụng nào của dòng điện?

A. Tác dụng nhiệt 

B. Tác dụng phát sáng 

C. Tác dụng từ 

D. Tác dụng hoá học

Chuông điện hoạt động là do:

   A. tác dụng nhiệt của dòng điện.

   B. tác dụng từ của thỏi nam châm (nam châm vĩnh cửu) gắn trong chuông điện.

   C. tác dụng từ của dòng điện.

   D. tác dụng hút và đẩy của các vật bị nhiễm điện.

Dòng điện không có tác dụng nào dưới đây?

   A. Tác dụng nhiệt.     B. Tác dụng từ.

   C. Tác dụng phát ra âm thanh.     D. Rác dụng hoá học.

Cần cẩu dùng nam châm điện hoạt động dựa trên tác dụng nào dòng điện?. Bài 23.6 trang 54 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7 – Bài 23: Tác dụng từ tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện

Cần cẩu dùng nam châm điện hoạt động dựa trên tác dụng nào dòng điện?

A. Tác dụng nhiệt                                 

B. Tác dụng phát sáng

C. Tác dụng từ                                      

Quảng cáo

D. Tác dụng hóa học

Giải

Chọn C

Ỉn

Vì nam châm điện trong cần cẩu hoạt động được là do tác dụng từ của dòng điện tạo nên.

Chọn C

0 Trả lời 13:52 06/10

 • Xucxich24

  Đáp án: C

  Vì nam châm điện trong cần cẩu hoạt động được là do tác dụng từ của dòng điện tạo nên.

  0 Trả lời 13:53 06/10

  • Batman

   Đáp án: C. Tác dụng từ

   0 Trả lời 13:53 06/10

   • Nam châm và nam châm điện có tính chất từ vì có khả năng:

    Dòng điện có tác dụng từ vì nó có thể:

    Dòng điện có tác dụng sinh lí khi nào?

    Tác dụng nào sau đây không phải là tác dụng của dòng điện?

    Cần cẩu dùng nam châm điện hoạt động dựa trên tác dụng nào của dòng điện ?

    Dòng điện không có tác dụng nào dưới đây ?

    Vật nào dưới đây có thể gây ra tác dụng từ ?

    Khi đi qua cơ thể người, dòng điện có thể:

    Tác dụng hoá học của dòng điện thể hiện ở chỗ:

    Phát biểu nào dưới đây là sai?

    Người ta ứng dụng tác dụng hoá học của dòng điện vào các việc:

    Khi sản xuất pin hay acquy, người ta đã sử dụng tác dụng gì của dòng điện?

    Nếu dùng phương pháp mạ điện thì vật cần mạ phải được mắc như thế nào?

    Quạt điện hoạt động dựa vào tác dụng nào của dòng điện?

    Đáp án: C

    Vì nam châm điện trong cần cẩu hoạt động được là do tác dụng từ của dòng điện tạo nên.

    CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

    Dòng điện không có tác dụng nào dưới đây?

    A. Tác dụng nhiệt.

    B. Tác dụng từ.

    C. Tác dụng phát ra âm thanh.

    D. Tác dụng hoá học.

    Xem đáp án » 20/04/2020 72,112

    Chuông điện hoạt động là do:

       A. tác dụng nhiệt của dòng điện.

       B. tác dụng từ của thỏi nam châm (nam châm vĩnh cửu) gắn trong chuông điện.

       C. tác dụng từ của dòng điện.

       D. tác dụng hút và đẩy của các vật bị nhiễm điện.

    Xem đáp án » 20/04/2020 41,139

    Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn quanh lõi sắt non thì cuộn dây này có thể hút:

       A. các vụn nhôm.

       B. các vụn sắt.

       C. các vụn đồng.

       D. các vụn giấy viết.

    Xem đáp án » 20/04/2020 30,209

    Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây dựa trên tác dụng từ của dòng điện?

        A. Ấm điện     B. Quạt điện

        C. Đèn LED     D. Nồi cơm điện

    Xem đáp án » 20/04/2020 27,217

    Tác dụng hoá học của dòng điện khi đi qua dung dịch muối đồng sunfat được biểu hiện ở chỗ:

       A. làm dung dịch này nóng lên.

       B. làm dung dịch này bay hơi nhanh hơn.

       C. làm biến màu của hai thỏi than nối với hai cực của nguồn điện được nhúng trong dung dịch này.

       D. làm biến màu thỏi than nối với cực âm của nguồn điện được nhúng trong dung dịch này .

    Xem đáp án » 20/04/2020 8,808

    Làm theo cách nào dưới đây khi chú ý tới tác dụng sinh lí của dòng điện?

       A. Không sử dụng bất cứ một dụng cụ điện nào, vì dòng điện có thể gây nguy hiểm tới tính mạnh con người.

       B. Sử dụng tuỳ ý mọi dụng cụ điện, không cần tránh việc dòng điện có thể đi qua cơ thể người.

       C. Chỉ sử dụng dòng điện khi cần chữa một số bệnh.

       D. Sử dụng các dụng cụ điện khi cần thiết và chú ý đảm bảo an toàn về điện.

    Xem đáp án » 20/04/2020 6,388