gobin là gì - Nghĩa của từ gobin

gobin có nghĩa là

Thân thiện phản hồi với người bạn đời khi họ đã thực hiện một cái gì đó ngu ngốc hoặc ra khỏi nhân vật

Thí dụ

Mate1: Tôi đã gật đầu, và làm tôi đổ bia xuống Kecks
Mate2: Bạn Obin Nobin Gobin Dobin. Ở đây, lấy một nửa của tôi. CHUM1: Tôi đã bị lừa bán Mayfair đêm qua khi chơi độc quyền tại nhà của tôi.
Chum2: Bạn Obin Nobin Gobin Dobin! Tôi đã nói với bạn - không bao giờ bán nhạc blues! Người đàn ông còn sống!

gobin có nghĩa là

Khi ở trên shroom và bạn cảm thấy muốn ăn gấu gummy và không có chó cái với u. Bạn gọi nó là Gobin (Gob)
đó là những con gấu gummy trên chó cái

Thí dụ

Mate1: Tôi đã gật đầu, và làm tôi đổ bia xuống Kecks

gobin có nghĩa là

Mate2: Bạn Obin Nobin Gobin Dobin. Ở đây, lấy một nửa của tôi.

Thí dụ

Mate1: Tôi đã gật đầu, và làm tôi đổ bia xuống Kecks

gobin có nghĩa là

Mate2: Bạn Obin Nobin Gobin Dobin. Ở đây, lấy một nửa của tôi.

Thí dụ

Mate1: Tôi đã gật đầu, và làm tôi đổ bia xuống Kecks

gobin có nghĩa là

Mate2: Bạn Obin Nobin Gobin Dobin. Ở đây, lấy một nửa của tôi.

Thí dụ

I'm so surprised to see John there at the funeral, even though he said that he would be late. He must be a gobin forat I tell ya!

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết gobin là gì - Nghĩa của từ gobin